Show simple item record

dc.contributor.advisorVool, Ele
dc.contributor.advisorRätsep, Reelika
dc.contributor.authorSaar, Cädy
dc.date.accessioned2013-05-23T07:00:39Z
dc.date.available2013-05-23T07:00:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/832
dc.description.abstractMagistritöö eesmärk oli uurida uurida 80-aastaste vanade õunapuude kevadise hoolduslõikuse mõju õunte kvaliteedile, maitsele ja tervislikkust mõjutavatele parameetritele. Sellest lähtuvalt on käesoleva lõputöö hüpotees: lõikamine häirib vanade õunapuude looduslikku tasakaalu ning põhjustab selle tõttu muutusi viljade biokeemilises koostises ja kvaliteedis, sealhulgas tervislikkuses. Kaks uuritud õunasorti: ’Liivi sibulõun’ ja ’Paide taliõun’. Katse viidi läbi Eesti Maaülikoolile kuuluvas Mahekeskuse õunaaias 2011. ja 2012. aastal. 2009. aasta aprillis tehti vanadele õunapuudele pärast paljusid aastaid taaskord harvenduslõikus. Vesivõsusid ja kuivanud oksi eemaldati kõigil järgnevatel aastatel. Lisakastmist, fungitsiide või insektsiide katses ei kasutatud. Visuaalse kvaliteedi parameetritest määrati vilja mass, viljaliha tugevus ja viljade värvus. Maitse parameetritest määrati orgaaniliste hapete sisaldus, rakumahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhe. Tervislikkuse näitajatest määrati üldfenoolide ja askorbiinhappe sisaldused. Katsetulemustest selgus, et kevadine harvenduslõikus on vajalik, kuna see parandab õunapuu võra valgustingimusi, ning mõjutab omakorda õunte visuaalset kvaliteeti ja biokeemilise koostise kaudu maitset. Samas vähendas lõikamine viljades fenoolide ja askorbiinhappe sisaldust, seega vähenes õunte tervislikkus. Katsest selgus, et õunte kvaliteet sõltub sordist ja puu vanusest. Lisaks mõjutas katse tulemusi ka õunte asukoht võras. Viljade kvaliteet oleneb sordist, puu vanusest, ilmastikust, temperatuurist ja valgusest.est
dc.description.abstractThe goal of this research paper was to examine the effect of 80-years old trees spring pruning effect on the apple quality; including their taste, visual quality and the parameters that effect the healthiness of the fruit. Based on the purpose of a hypothesis: pruning disrupts the natural balance of the old apple tree, and as a result causes changes in biochemical composition and quality of the fruit, including their healthiness. Two apple cultivars were observed: ‘Liivi sibulõun’ and ‘Paide taliõun’. The experiment was carried out in apple orchard belonging to Estonian University of Life Sciences Research Centre of Organic Farming years 2011 and 2012. After long years in April 2009 the trees were thinned. In the coming years water sprouts and dead branches were removed. No additional irrigation, pesticides or insecticide was used in this research. Fruit weight, fruit firmness and fruit colour were assigned from the visual quality parameters. Soluble solids, organic acids and soluble solids/organic acids ratio were assigned from the taste parameters. From the health point of view, the ascorbic acids and total phenolic content were assigned. The results showed that spring thinning is necessary to improve light distrubition in tree canopy, affects visual quality and taste through biochemical content. Pruning reduced phenolic and ascorbic acids content in fruits, so their healthiness reduced. Results showed that quality depends from cultivars, tree age, weather, temperature and light.eng
dc.subjectaksorbiinhapeEST
dc.subjectfenoolidEST
dc.subjectvõralõikusEST
dc.subjectrakumahlEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleVanade õunapuude võraharvenduse mõju viljade kvaliteedile ja tervislikkuseleest
dc.title.alternativeThe effect of old trees pruning on the apple quality and healthinesseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2013-06-03
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.