Show simple item record

dc.contributor.advisorMikita, Villu
dc.contributor.authorKokk, Kristjan
dc.date.accessioned2012-10-22T07:23:53Z
dc.date.available2012-10-22T07:23:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/791
dc.description.abstractRatastraktori katsetamine on tähtis etapp selle tootmisprotsessis. Katsetamise tulemuste põhjal on võimalik anda ratastraktorile vastav tehnilise seisundi hinnang. Antud uurimustöös on kirjeldatud ratastraktori T 25A katsetamist dünamomeetriga LPS ZW 500 koos kütusekulumõõturiga AIC 5004. Katsetustel kasutati viit erinevat Eesti kütusetankla talvediislikütust. Võrreldes erinevate diislikütustega katsetamise teel saadud mootori karakteristikuid, on võimalik hinnata diislikütuste kvaliteedi omaduste mõju mootori väljundparameetritele. Katsetustulemuste analüüs näitas, et erinevate diiselkütuste kasutamisel erinesid mootori pöördemomendi, efektiivvõimsuse ja kütusekulu poolest vastavalt kuni 5,7%, 6,7% ja 4,9% . Uurimustöös on esitatud katsetraktori käsitlemiseeskiri ja diagnoosimiseks vajalikud näpunäited. Katsetuste käigus saadud tulemuste põhjal on koostatud katsetuskarakteristikud. Bakalaureusetöö esimeses osas on kirjeldatud katsetustehnoloogiaid, katsetuste eesmärke ja katsetustel kohatavaid mõisteid ja diagnoosimise ja remondiga tegelevaid ettevõtteid. Teises peatükis esitati eeskiri katsetratktori juhtimiseks ja traktori käivitamiseks. Kolmandas osas esitati katsekeskkonna kirjeldus. Neljandas osa esitati ülevaate töö resultaatidest. Resultaatideks on katsekarakteristikutest ja nende analüüsi tulemused. Viiendas osas toodi välja ohutustehnilised nõuded katsetuste läbiviimiseks Kuuendas punktis on esitatud konstruktiivne osa. Bakalaureuse tööd kirjutades kogusin palju uusi teadmisi ning kogemusi ratastraktorite katsetamise ja diagnoosimise valdkonnas. Õppisin tundma erinevaid diagnoosimisega seotuid seadmeid ja nende tööpõhimõtteid, ning katsetustarkvara kasutamist ja seadistamist.est
dc.description.abstractThe main purpose of this research is to create diagnostics with dyno LPS ZW 500 based on tractor T 25A. In order to compare the impact of five dissimilar winter diesel fuels on engine parameters, fuels are bought from different suppliers from Tartu. Fuel parameters are also tested on a similar engine at EMU motor testing laboratory. The research work is divided into six chapters. The first chapter gives an overview of testing technology and testing classification. It also includes the purpose of the thesis. In the second chapter, there are theoretical foundations of testing wheeled tractors. The third chapter explains the choice of the testing object and the environmental conditions. The fourth chapter discusses the results of the research work. The fifth chapter introduces the safety requirements for testing with dyno LPS ZW 500. The constructive side of the research is presented in the sixth chapter. The constructive part deals with the design of accelerator linkage.eng
dc.subjectratastraktorest
dc.subjectdünamomeetridest
dc.subjectkütusekulumõõturest
dc.subjectdiiselkütusedest
dc.subjectLPZ ZW 500
dc.subjecttractor T 25Aeng
dc.subjectdiagnostics technologyeng
dc.subjectwinter dieseleng
dc.subjectfueleng
dc.subjectfuel consumption and powereng
dc.subjectcharacteristicseng
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.titleTraktori T 25A katsetamine dünamomeetriga LPS ZW 500est
dc.title.alternativeTractor T 25A testing on dynamometer LPS ZW 500eng
dc.typeBachelor Thesis
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.