Show simple item record

dc.contributor.authorKoort, Kaupo
dc.date.accessioned2012-08-21T08:44:45Z
dc.date.available2012-08-21T08:44:45Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/770
dc.description.abstractHoone küttesüsteemide integreerimise aluseks võeti Mooste vallas, Põlvamaal asuv individuaalelamu netopinnaga 189,6 m2. Elamu soojusvajadusteks saadi arvutuste alusel 23,2 MW·h aastas. Konvektorküte võeti aluseks, et luua suure tarbimisvajadusega hübriidsüsteem. HOMER tarkvara abil loodud hübriidsüsteemis vaadeldi tuulegeneraatorite, PV paneelide, vaheldi ja akupanga toimimist koos konvektorite tarbimisandmetega ning võrku ühendatult. Simulatsioonis võrreldi objektiivsema ülevaate saamiseks akupanga mahtuvust, erineva võimsusega tuulegeneraatoreid ja PV paneelide asetust päikese suhtes. Akude lisamine energiasüsteemi vähendas võrgust ostetava elektri kogust 25,1 % võrra. Tuuleenergia osakaal kogu süsteemis loodavast energiast moodustas 6 – 32 % vastavalt generaatori valikule. 10 kW PV paneelide lisamisega vähenes võrgust ostetav energia 20,1 %. Taastuvenergiaallikate stohhastilisusest tingituna peab hoone kütmiseks ostma võrgust juurde 44 % energiat ja talvekuudel on akupank vaid 50 % ulatuses laetud, sest päikesekiirgust on vähe. Võimalusel tuleks kasutada energiatõhusamat küttesüsteemi. Küttesüsteemi suurema kasuteguri saamiseks on vaja konvektorid asendada soojuspumpadega või mõne muu tehnoloogiaga, saadav kasu oleks 2 – 4 kordne.est
dc.description.abstractRural house in Estonia, Põlva county, Mooste parish, with total net area of 189,6 m2, was taken as the basis for planning integrated energy system for heating a building. Total energy needs for building were calculated to be 23,2 MW·h per year, which is considerable amount of energy. To generate hybrid system with high load demand it is suitable to use electrical heaters in calculations. In simulation with HOMER software were used PV panels, wind turbine, converter and battery. Load demand and grid connection were used to generate simulation of real heating demand. To get objective data, battery capacity, different types of wind turbines and PV panel tracking were compared. System analysis shows that adding batteries reduces energy needs from grid 25,1 %. Different wind turbines generates 6 to 32 % of total produced energy. Adding 10 kW PV panels to system reduces energy buying from grid by 20,1 %. Analysis showed that chosen electrical heaters are not suitable in cold climate regions, where wind and solar resources can not provide enough energy. Due to wind and solar energy stochastic character energy load from grid remains 44 %. PV panels produces a very minor amount of energy during winter months, this leads to situation where battery’s state of charge is around 50 %. Wind energy is more stabile year around. To get autonomy for integrated system there will be need for bigger accumulation, more wind turbines and PV panels. Efficiency to use that kind of system is not economically reasonable. Better indoor heating system is considered to get higher efficiency from wind and solar energy. If electrical heaters are changed to another indoor heating system then it is possible to use smaller wind generator and PV panels. Heat pumps are one alternative which will reduce 2 to 4 times heating energy demand.eng
dc.subjecthoone kütmineest
dc.subjecttaastuvenergiaallikadest
dc.subjectsoojuskaodest
dc.subjectenergiatehnoloogiadest
dc.subjectintegreerimineest
dc.subjectmagistritöödest
dc.titleIntegreeritud energiatehnoloogiate kasutamine hoone kütteksest
dc.title.alternativeUse of Integrated Energy Technologies for Heating a Buildingeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2012-08-27
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.