Show simple item record

dc.contributor.advisorKask, Regino
dc.contributor.advisorMitt, Risto
dc.contributor.authorAavik, Lauri
dc.date.accessioned2012-06-20T08:05:02Z
dc.date.available2012-06-20T08:05:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/766
dc.description.abstractSA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna teede olukord on halb. Käesolev magistritöö annab võimaluse alustada metskonna kolme põhilise tee remontimist lähitulevikus. Magistritöö eesmärgiks on anda ülevaade SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna põhiteede olukorrast ning rekonstrueerimistööde mahust ja hinnast. Magistritöö aluseks on välitöödel teede kohta kogutud andmed, mille baasil on välja arvutatud vajalike materjalide ja toodete kogused ning vajalikud töömahud. SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna põhiteede rekonstrueerimistööde kogumaksumuseks kujunes 813 459 €, mis sisaldab kokku materjalide maksumuse, ehitustöödega seonduvad kulud, ehitusjärelvalve maksumuse ning lisanduva käibemaksu. Käesolev magistritöö annab ülevaate vaid veerandi SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna teede olukorrast. Tulevikuperspektiivis tuleks jätkata sarnaste uuringutega ning selgitada välja metskonna teedevõrgu tegelik olukord.est
dc.description.abstractThe state of the roads of Järvselja Training and Experimental Forest Centre is bad. The present master’s thesis presents a possibility to start reconstructing the three main roads of the centre in the near future. The aim of the master’s thesis is to give an overview of the state of the main roads of Järvselja Training and Experimental Forest Centre and also of the extent and the price of reconstruction works. The master’s thesis is based on data about the roads collected during the fieldwork. The data was used to calculate the materials required and the extent of works. The full cost of the reconstruction works of the main roads of Järvselja Training and Experimental Forest Centre is 813 459 EUR, which includes the price of materials, construction works, construction inspection and VAT. The present master’s thesis gives an overview of the state of only a quarter of the roads of Järvselja Training and Experimental Forest Centre. Similar surveys should be carried out in the future to elucidate the actual state of the roads of the Centre.eng
dc.subjectJärvselja õppe- ja katsemetskondEST
dc.subjectmetsateedEST
dc.subjectrekonstrueerimineEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleSA Järvselja Õppe- ja Katse Metskonna põhiteede rekonstrueerimise projektest
dc.title.alternativeProject for Reconstructing the Main Roads of Järvselja Training and Experimentaleng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2012-06-13
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.