Show simple item record

dc.contributor.advisorVerzone, Craig
dc.contributor.advisorBell, Simon
dc.contributor.authorOng, Terje
dc.date.accessioned2012-06-12T12:04:28Z
dc.date.available2012-06-12T12:04:28Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/715
dc.description.abstractFood urbanism is a visionary approach that suggests that food can be integrated within the urban fabric in a more conscious, visible, economically feasible, environmentally aware and socially and culturally empowering way than it has been done until now. This thesis has aimed to develop a guideline and an introduction to the topic of food urbanism, showing and explaining various forms, how food can be integrated in the design and landscape strategies of the city. By examining various case studies this work has introduced the many potentialities that this kind of approach can have in shaping the urban context and developing new urban qualities. It has provided the reader with a new tool – the program matrix – in order to map the potentialities of food urbanism in any given urban area. The matrix was based on spatial typologies and it is a tool for analysing strategically any spatial context in order to define the basic potentialities of food urbanism. The matrix was tested out in the local context – on Tartu. Also a food mapping exercise was conducted and the information synthesized with the input from the program matrix. As a result, Tartu food urbanism potentiality maps were assembled. The results of the thesis show that the potential for different forms of food urbanism to be added or strengthened in Tartu is considerable. The program matrix has a great potential for becoming a useful tool for designers, planners and landscape architects to program and map the potentialities of food urbanism, for developing master plans and growth strategies of cities and also as a resource of ideas for design proposals and visionary concepts.en_US
dc.description.abstractToidu-urbanism on kaasaegne teooria, mis väidab, et linnalistes tingimustes on võimalik söögikasvatamist ning sellega seonduvaid erinevaid aspekte tugevamini linnakoega siduda, palju teadlikumalt, nähtavamalt, majanduslikult toimivamalt, keskkonnasäästlikumalt, sotsiaalset ja kultuurilist välja rikastavamalt, kuni seda on tehtud tänini. Antud töö eesmärgiks on olnud tutvustada lugejale toidu-urbanismi temaatikat laiemalt, näidates ja selgitades erinevaid vorme, kuidas söögikasvatamine linnas saab olla integreeritud maastikuarhitektuursete strateegiate ja kujunduse koosseisu. Töö käigus uuriti erinevaid näiteid ning kaardistati potentsiaale linnaruumi kujundamisel ja uute kvaliteetide loomisel. Antud töö pakub lugejale uue töövahendi – programmi-maatriksi, mille abil toidu-urbanismi potentsiaale mis-iganes linnalises kontekstis kaardistada. Maatriks on koostatud ruumilistele tüpoloogiatele baseerudes ja see on abivahendiks, et strateegiliselt määrata toidu-urbanismi potentsiaale linnalises kontekstis. Maatriksi töötavust testiti kohalikus kontekstis Tartu näitel. Samuti viidi läbi toidukasvatamise ja selle erinevate aspektide kaardistamine. Kogutud informatsiooni sünteesimisel ja programmi-maatriksi abil pandi kokku Tartu toidu-urbanismi potentisiaalide kaardid. Esialgsete tulemuste põhjal võib väita, et kohalik potentisaal on märkimisväärne. Samuti on programmi-maatriksil potentsiaali, et kujuneda kasulikuks töövahendiks maastikuarhitektidele, planeerijatele ja disaineritele, et programmeerida ning uurida linnas söögikasvatamise võimalusi. Maatriksi abil on tulevikus võimalik toidu-urbanismi töövahendeid rakendada planeeringute, linna kasvustrateegiate koostamisel ning ideede genereerimisel.et
dc.subjectfood and the cityen_US
dc.subjectfood urbanismen_US
dc.subjectTartu food mappingen_US
dc.subjectprogram Matrixen_US
dc.subjectlandscape architectureen_US
dc.subjecttoidu-urbanismet
dc.subjecttoit ja linnet
dc.subjectmaastikuarhitektuuret
dc.subjecttoidu kaardistamineet
dc.subjectTartuen_US
dc.subjectmagistritöödest
dc.titleFood urbanism initiative. Food as a tool in shaping, re-structuring and designing the city; using Tartu as a testing site to map the potentialitiesen_US
dc.title.alternativeToidu-urbanismi initsiatiiv. Toit kui tööriist, mille abil linna vormida, ümber struktureerida ja kujundada; kasutades Tartut testalana, et kaardistada potentsiaale.et
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2012-06-14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.