Show simple item record

dc.contributor.advisorKiviste, Mihkel
dc.contributor.authorKonga, Taavi
dc.date.accessioned2012-06-11T10:51:44Z
dc.date.available2012-06-11T10:51:44Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/666
dc.description.abstractMagistritöös käsitletakse betooni tugevusomaduste uurimist Tartu Annelinna Prisma ehitusobjektil. Katsekehad valmistati betoonist klassiga C25/30, mida kasutati vundamentide rajamisel. Katsekehadeks olid kuubid 150mm. Katsekehad jäeti konstruktsiooni juurde kivinema, et tingimused oleks võimalikult samasugused valatud konstruktsioonidega. Betooni tugevust hinnati purustaval ja mittepurustavatel meetoditel. Mittepurustavatest meetoditest kasutati põrkevasarat ja põrkevasara-ultraheli meetodit. Lisaks sellele viidi katsetused läbi ehitusplatsil põrkevasaraga. Katsetulemusi statistiliselt analüüsides tehti järeldusi betooni tugevusomaduste kohta. Objektil põrkevasaraga konstruktsioonide peal tehtud katsetel oli purustava katsega väike seos (R2=0,19). Laboris sooritatud katsetel leiti suuremad seosed, põrkevasara ja purustava survetugevuse vahel oli seos (R2=0,81). Põrkevasara-ultraheli ja purustava survetugevuse vahel leiti seoseks (R2=0,70). Graafikul on esitatud betooni survetugevuse kõverad, mis on leitud purustavatel ja mittepurustavatel meetoditel. Graafik on eelkõige betooni tugevusomaduste hindamiseks ja ehitusinseneridele võrdlusaspektiks ning kinnituseks.et
dc.description.abstractThis paper presents the evaluation of concrete strength properties at Annelinn Prisma construction site. Test specimens were 150 mm cubes made from concrete C25/30. Compressive strength is evaluated by destructive and non-destructive methods. Rebound hammer and the combined method is used for assessing the quality of concrete and the estimation of its compressive strength. Rebound hammer is used in-situ and in laboratory. Regression analysis is applied and models between compressive strength of in-situ concrete and non-destructive values are derived. Relationships between compressive strength and non-destructive methods are established. Simple linear and multiple regressions are adopted to obtain the correlations. Correlation between in-situ rebound index and compressive strength is quite low (R2=0.19). Laboratory tests had a higher correlation. Rebound index and compressive strength has a high correlation value (R2=0.81). The combined method and compressive strength have a moderate correlation value (R2=0.70). A graph containing destructive and non-destructive methods is given with the aim of providing a comparative perspective and helping civil engineers to better assess the compressive strength of in-situ concrete.
dc.subjectbetooni varajane survetugevuset
dc.subjectmittepurustav katsetamineet
dc.subjectpõrkevasaret
dc.subjectultraheli meetodet
dc.subjecttsemendi hüdratatsioonet
dc.subjectmagistritöödest
dc.titleBetooni tugevusomaduste uurimine Tartu Annelinna Prisma objekti näitelet
dc.title.alternativeEvaluation of the mechanical properties of concrete at Annelinn Prisma construction siteen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2012-06-11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.