Show simple item record

dc.contributor.advisorHordo, Maris
dc.contributor.advisorKorjus, Henn
dc.contributor.authorDubolazov, Evar
dc.date.accessioned2012-06-10T13:48:46Z
dc.date.available2012-06-10T13:48:46Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/630
dc.description.abstractKäesoleva lõputöö eesmärk on analüüsida ilmastiku mõju kase radiaalsele juurdekasvule naadi kasvukohatüübis ning võrrelda, kas kahe mõõtja poolt (Ando Lilleleht ja Evar Dubolazov) tehtavad aastarõngaste mõõtmised LINTAB’iga on süstemaatiliselt erinevad proovialade kaupa. Töös kasutatud kliima andmed on saadud Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) Viljandi ja Jõgeva meteoroloogiajaamadest. Selleks, et ilmastiku mõju kase radiaalsele juurdekasvule välja tuleks tehti viiel proovialal regressioonianalüüs ja korrelatsioonianalüüs. Kahe mõõtja vaheliste süstemaatiliste erinevuste leidmiseks kasutati t-Test: Keskmiste võrdlemine paarikaupa. Käesoleva lõputöös tehtud korrelatsioonanalüüsi ja regressioonanalüüsi tulemusel selgus, et kliimanäitajate ja radiaalse juurdekasvu vahelise seost mõjutasid enamasti statistiliselt oluliselt keskmine temperatuur suvekuudel või sademed kasvule eelneva aasta augustikuul. Käesolevas töö t-testi keskmiste võrdlemine paari kaupa, võrreldi kahe mõõtja poolt mõõdetud keskmisi aastarõngaste laiusi proovialade kaupa, tulemusel selgus, et nõutava mõõtmistäpsuse (0,01mm) tõttu on mõõtjate poolt tehtavad mõõtmised süstemaatiliselt erinevad.en_US
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to analyze the effect of climate to radial growth of Silver birch in Aegopodium site type and to compare also tree-ring width measurements with Lintabdevice of two different measurers (Ando Lilleleht and Evar Dubolazov). The climate data from Estonian Meteorological and Hydrological Institute, Viljandi and Jõgeva stations was used. The correlation analysis and regression analysis was used to study the relationship between climate data (temperature, precipitation) and radial growth of Silver birch. Ttest (paired two sample for means) was used to analyze measurements of two different measurers. The results of study show that relationships between climate and radial growth on plots was influenced significantly from temperature of summer months and precipitation of previous year August. The results of t-test show that tree-ring measurements from two different measurers were systematically different, but derived from the data chronologies were quite similar.
dc.subjectkliimaEST
dc.subjectilmastikEST
dc.subjectmõjudEST
dc.subjectkaskEST
dc.subjectaastarõngadEST
dc.subjectradiaaljuurdekasvEST
dc.subjectnaatEST
dc.subjectkasvukohatüübidEST
dc.subjectregressioonanalüüsEST
dc.subjectkorrelatsioonanalüüsEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleIlmastiku mõju kase radiaalsele juurdekasvule naadi kasvukohatüübisen_US
dc.title.alternativeEffect of climate on radial growth of Silver birch in Aegopodium site typeen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2012-06-11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.