Show simple item record

dc.contributor.advisorKuhlmann, Friedrich
dc.contributor.advisorUnt, Anna-Liisa
dc.contributor.authorKattai, Kadri
dc.date.accessioned2012-06-08T08:29:43Z
dc.date.available2012-06-08T08:29:43Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/594
dc.description.abstractKäesoleva töö eesmärgiks on luua kujunduslahendus Riia, Kastani, Raudtee ja Väike-Kaare tänava vahel paiknevale raudteeäärsele alale. Kuna ala on suur ning seda läbib kogu ulatuses kasutuses olev raudtee, pole see praegu kuigi atraktiivne ajaveetmispaik. Kujunduslahenduse puhul seadsin endale sihiks lõhkuda raudtee poolt tekitatud sirgjoonelist struktuuri, ning luua piirkondi, mis soodustavad inimestevahelist suhtlemist, on turvalised ja keskkonnasäästlikud. Idee „Rööpast välja!“ on inspireeritud veetilga kukkumise efektist - lainetusest, mille tekitab lompi langev veetilk. Sihtmärk silme ees, kihutame iga päev mööda kõige otsemat teed, et kohale jõuda. Võibolla prooviks midagi muud? Vaataks ringi, võtaks aega ja suhtleks üksteisega. Võib juhtuda, et satume sel moel palju tõhusamale rajale. Hoonete ja väljakute kompleksid kujutavad endast mööda looklevat trajektoori sõitvaid vaguneid, mis moodustavad naabruskondi. Vagunitel on erinevad funktsioonid: restoranvagunid, mis pakuvad teenuseid, töökohti ja kus toimub äritegevus, kupeevagunid puhkamise ja energia taastamise jaoks ning üldvagunid, mis toimivad kohtumis- ja suhtlemispaikadena. Turvalisuse tagamiseks on vähendatud autoliiklust alal nii palju kui võimalik ning majade ja väljakute kompleksid on eraldatud raudteest tehisküngastega. Küngastevahelisel alal on raudtee eraldatud metalltaraga. Säästmaks energiat, on võimalik paigutada nii hoonete katustele kui ka tehisküngastele päikesepaneele. Vihmavee kogumiseks vajalikud mahutid ning kompostrid saab paigutada tehisküngaste sisemusse.est
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to create a design project for the area between Riia, Kastani, Raudtee and Väike-Kaare Street in Tartu. Although the area is huge, it is not a very attractive place at the moment because of the railroad that runs through the whole area. My aims for the design project are to break the linear structure created by the railroad and to create regions that facilitate communication between people, are safe and environmentallyfriendly. The idea “Out of rails!” is inspired by the waterdrop effect – the moment when a waterdrop falls into a pond and creates ripples. With the destination in mind, we travel every day along the most direct and fastest ways. Maybe we could get out of our everyday routine and try something else? To look around, take some time and communicate with each other. This way, even more effective paths can be found. The clusters of built-up areas and squares resemble railway carriages that ride along a meandering trajectory and form neighbourhoods. The carriages have different functions: there are restaurant carriages which provide services and opportunities for employment and house businesses, sleeping carriages where people can rest and restore energy and parlour cars for meeting and communicating. For safety reasons the amount of car traffic in the area is reduced as much as possible and the clusters of buildings and squares are isolated from the railroad by lawn-covered artificial hills. In the areas between the hills the railroad is isolated by a metal fence. To save energy solar panels can be placed on the roofs and on the hillsides. The containers to collect rainwater and compost bins can be placed in the artificial hills.eng
dc.subjectkujundusprojektidest
dc.subjectraudteeäärne alaest
dc.subjectajaveetmispaigadest
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.titleRööpast välja!est
dc.title.alternativeOout of rails!eng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2012-06-11
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.