Show simple item record

dc.contributor.advisorRandveer, Tiit
dc.contributor.authorSalujõe, Heidi
dc.date.accessioned2012-06-08T06:48:21Z
dc.date.available2012-06-08T06:48:21Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/572
dc.description.abstractTöö eesmärk on anda ülevaade jahimeeste ja maaomanike vahelistest suhetest uue jahiseaduse koostamise taustal. Kahe huvigrupi vaheliste suhete konfliktsust on kajastanud meedia. Töö käigus jõutakse järeldusteni, mida hetkeolukorrast suhete tasandil asjaosalised ise arvavad.Töö on koostatud metoodiliselt kahes osas, millest esimeses antakse ülevaade Eesti jahipoliitikast ning jahindusest üldiselt. Võrdlusmomendi tekitamiseks tuuakse välja ka mõndade teiste Euroopa riikide jahinduse olulisemad sätted. Üks peatükk on välismaistest sarnastest uuringutest, milledega on uuritud suhtumist jahipidamisse. Töö tulemusest ilmneb, et omavahelisi suhteid hinnatakse positiivseteks. 51% usub, et senised suhted on head või väga head, 39% vastanute meelest on need rahuldavad ja vaid kümnendik ei ole omavaheliste suhetega rahul. Seega ei ole tekkinud ka konflikte, mida ütleb ka 9%. Harva või väga harva on konflikte tekkinud 74% vastanutel. Aeg-ajalt on konflikte peaaegu 14% vastajatel ja ainult 2% on konflikte tihti. Selgus, et konfliktide peamine põhjus on vähene omavaheline suhtlus. Infovahetuse puudulikkust tunnistas ka 37% ankeedi täitjatest. 48% arvas, et need kes tahavad, need ka saavad soovitud info. Vaid 15% on praeguse infoliikumisega rahul. Töö tulemused näitavad, et tegelik olukord on siiski mõnevõrra erinev sellest, milline mulje on jäänud. Selgub, et olulisemates küsimustes on jahimehed ja maaomanikud siiski ühel nõul. Selle teadmisega tuleks edasiste suhete arendamisel arvestada.est
dc.description.abstractThe aim of this survey is to give an overview of relationships between hunters and landowners while a new hunting law is being formed. The conflict interests of two target groups have been reflected in media. During the course of this work conclusions are made about what the concerned parties think of current situation. Methodically the survey includes two parts. The first gives an overview of Estonian hunting politics and hunting in general. For comparison, some important articles from hunting laws of other European countries are referred to. One chapter is about similar foreign surveys that have studied attitudes towards hunting. The results of this survey show that mutual relations are considered positive. Fiftyone percent believes that current relations are good or very good, 39% of respondents consider relations satisfactory and only tenth is not happy with mutual relations. Therefore, no conflicts have occurred as 9% claim. Seventy-four percent of respondents have rarely or very rarely had conflicts. Conflicts have occurred from time to time to almost 14% of the respondents and only 2% often have conflicts. It was discovered that the reason for conflicts is little communication. Also, 37% of survey respondents admitted the lack of exchange of information. Fourty-eight percent of respondents thought that who want to get information would receive the information asked. Only 15% are happy with the current change of information. The results of this work show that reality is somewhat different of what the situation seemed to be. It occurs that hunters and landowners agree in important issues. That should be considered in following development of relations.eng
dc.subjectmaaomanikudest
dc.subjectsuhtedest
dc.subjectjahiseadusest
dc.subjectjahimehedest
dc.subjectmagistritöödest
dc.titleJahimeeste ja maaomanike vahelised suhted Eestisest
dc.title.alternativeHunters and landowners relationships in Estoniaeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2012-06-11
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.