Show simple item record

dc.contributor.advisorKuhlmann, Friedrich
dc.contributor.advisorUnt, Anna-Liisa
dc.contributor.authorMutso, Merit
dc.date.accessioned2012-06-07T13:49:26Z
dc.date.available2012-06-07T13:49:26Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/564
dc.description.abstractKäesolev bakalaureusetöö valmis Eesti Maaülikoolis 2011/2012 õppeaastal, Linnaruumi kujundamise kursuse raames. Juhendajateks olid Friedrich Kuhlmann ja Anna-Liisa Unt. Kursuse jooksul tuli leida kujunduslahendus kahele Tartus olevale alale, millest ühest kujunes välja lõputöö. Töö eesmärgiks on kujundada projektialale ökonoomne ja praktiline kujunduslahendus, mis hõlmaks endas kolme funktsiooniga alasid: elamukrundid, ärihoone ja haljasala. Kujundus peab arvestama majandusliku olukorraga, ümbritseva ala ehitustiheduse ja krundipiiridega ning pakkuma mitmekülgset tegevust laiale kasutajaskonnale. Läbi kujunduslahenduse ja erinevate ürituste tekib alale oma identiteet, mis eristab seda ümbritsevast kuid seob siiski terve linnaga. Projektialaks oli kasutuseta heinamaa Raudtee, Riia ja Kastani tänava vahel. Töö stsenaarium näeb ette endise raudteeliini muutmist läbi linna kulgevaks sporditeeks, mille üheks alguspunktiks oleks antud projektiala. Eelmise tööga siduvaks teemaks on seega sport ja vaba aga veetmine. Kujunduse osas kasutasin sarnaselt esimesele tööle funktsiooni järgi liigendamist ning kaarjalt kulgevaid jooni. Raudtee projektiala kõige tähtsam element on vana raudteeharu asemele ehitatav rattatee. Uus kergliiklustee lookleb läbi Tartu ning seob projektiala terve ülejäänud linnaga. Samuti muudab see Tamme staadionile liikumise ratturite ja jalakäijate jaoks tunduvalt mugavamaks ja ohutumaks ning meelitab rahvast tervest linnast. Projektiala on oma rohke haljastusega kui roheline vöö kahe linnaosa vahel. Samuti kujutab läbi linna kulgev rattarada kui vööd, mis linna koos hoiab. Need kaks osa moodustasidki töö pealkirja - Green belt. Kujunduslahenduse välja töötamisel on eelkõige lähtutud projektiala ümbritsevaga sidumisest, kaotamata siiski oma eripära. Projektiala põhjaosa hea ligipääsu tõttu on sinna projekteeritud büroohoone, mis toob alale ka rohkem inimesi. Ala keskele on planeeritud tänav, mis järgib olemasolevat tänavajoont ning lõpetab pooliku kvartali, tekitades kavrtali keskele suure privaatse roheala. Hoonestus järgib põhijoontes Tammelinna eeskuju - igal krundil, tänavajoonest 5m kaugusel, on üks elumaja. Kokku on projektialale planeeritud 14 elumaja. Läbi projektiala kulgeb 4m laiune kergliiklustee, mis algab kesklinnast ning kulgeb läbi linna projektialasse. Üle raudtee viivad kolm ülekäiku, mis ühendavad mõlemal pool raudteed olevad tänavad 2m laiuste kõnniteedega. Ülekäikude kõrvale on planeeritud mänguväljakud. Mänguväljakute vahelisele pargialale on lisaks rohkele haljastusele planeeritud ka pehme kattega jalgrattarajad ning hüpped. Projektiala lõunaotsa on planeeritud u 15 000m2 suurune park, mis sobib ka ajutiste ürituste korraldamiseks.
dc.description.abstractThe aim of this project is to create an economical and practical design that would be composed of three differently functioning areas: living area, business building and recreational area. The design has to take into consideration the current economical climate, building density of neighbouring areas and lots and offer diverse activities for a wide range of people. The design and different activities create an unique identity and feel for the project area while still maintaining a strong connection to the surrounding area and with the rest of the city. The most important element of the railroad project area is the new bicycle road that replaces an old railroad branch. The new road winds through the entire city and binds the project area with the rest of Tartu bringing more people and movement. That combined with plentiful foliage shown in the design created the motto of my project - Green belt. The primary focus in the creation of the design plan was to connect and merge the new design with the excisting surrounding areas while maintaining an identity. There is a business building on the north side of the area which is easily accessible from Riia street. The middle part of the project area is for living houses. The new lots follow the line of preexisting lots and are around the same size. The south end of the project area is designed to be a large park that could host different events or offer a retreat for people living nearby. The two sides of the project area that are separated by the railroad are connected with railroad crossings. Two playgrounds are situated just next to the crossings to make them more prominent and attract more people. The area between playgrounds is filled with narrow trails and jumps to offer more excitement for cyclists.
dc.subjectkujundusprojektiden_US
dc.subjectsport ja vaba aja veetmineen_US
dc.subjectlinnaruumen_US
dc.subjectTartuen_US
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.titleRoheline vööen_US
dc.title.alternativeGreen belten_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2012-06-11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.