Now showing items 1-9 of 9

 • Looduse õpperadade mõjukuse hinnang keskkonnahariduse võimaldamisel elanikkonna erinevatele gruppidele 

  Sepp, Kalev (koostaja); Vellak, Ain (koostaja); Villoslada Peciña, Miguel (koostaja) (2013)
  Tänapäeva kiire elutempoga ühiskonnas vajavad inimesed vaheldust pingelisesse igapäevaellu. Tavapäraselt soovitakse eemalduda rutiinsest päevakavast ning tööprotsessist. Seetõttu leiavad inimesed üha enam tee loodusesse ...
 • Improving administrative effectiveness of lake management in the frames of River Basin Management Plans : Implementation Plan 

  Tuvikene, Lea; Sammalkorpi, Ilkka; Kreitsberg, Randel; Soo, Kristjan; Tuvikene, Arvo (2014)
  Fresh waters make only 3% of the global water resources. Freshwater lakes, including reservoirs and ponds, are important elements for communities and their relevance is increasing. Lake ecosystems and their catchments have ...
 • Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava 

  Tuvikene, Lea; Sammalkorpi, Ilkka; Kreitsberg, Randel; Soo, Kristjan; Tuvikene, Arvo (koostaja) (2014)
  Vaata ka EMU DSpace'is Viitna Pikkjärve, Veisjärve, Verevi järve ja Harku järve meetmekavasid.
 • Eesti rannikumere reostuse hindamine kalade bioloogiliste kahjustuste kaudu : aruanne 

  Tuvikene, Arvo; Kreitsberg, Randel; Raig, Reelika; Tuvikene, Arvo (koostaja) (2016)
  Töö eesmärkideks oli: 1) testida HELCOMi poolt soovitatud vee reostuse tuumik- biomarkereid: a. polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) laguproduktide kontsentratsiooni ahvena, räime ja lesta sapis/uriinis, b. ...
 • Harku järv : meetmekava 

  Kreitsberg, Merit (koostaja); Kreitsberg, Randel (koostaja); Tuvikene, Lea (koostaja) (2016)
  Vaata ka EMU DSpace'is „Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava“ Tartu, 2014.
 • Verevi järv : meetmekava 

  Kreitsberg, Merit (koostaja); Kreitsberg, Randel (koostaja); Tuvikene, Lea (koostaja) (2016)
  Vaata ka EMU DSpace'is „Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava“ Tartu, 2014.
 • Viitna Pikkjärv : meetmekava 

  Kreitsberg, Merit (koostaja); Kreitsberg, Randel (koostaja); Tuvikene, Lea (koostaja) (2016)
  Vaata ka EMU DSpace'is „Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava“ Tartu, 2014.
 • Veisjärv : meetmekava 

  Kreitsberg, Merit (koostaja); Kreitsberg, Randel (koostaja); Tuvikene, Lea (koostaja) (2016)
  Vaata ka EMU DSpace'is „Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava“ Tartu, 2014.
 • Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduslik uuring – traditsiooniline elulaad: põllumajandus. Lõpparuanne 

  Semm, Maaria; Tomson, Pille; Raet, Janar; Nõmmela, Mari; Kliimask, Jaak; Sepp, Eva-Lena; Sepp, Kalev (2019)
  Uuringu eesmärk on kirjeldada Lahemaa rahvuspargi põllumajandusega seotud ajaloolisi traditsioone, hinnata karjakasvatuse hetkeseisundit ja potentsiaali ning välja töötada kaitsekorralduslikud meetmed karjakasvatuse ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.