Show simple item record

dc.contributor.advisorLang, Mait
dc.contributor.authorLooga, Olav
dc.date.accessioned2012-06-07T11:42:49Z
dc.date.available2012-06-07T11:42:49Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/541
dc.description.abstractKaugseire andmete põhjal on koostatud palju erinevaid digitaalseid kaarte. Kuna kaardid on koostatud erinevatel eesmärkidel, pole teada kui usaldatavad nende andmed on. Antud töö eesmärk on hinnata mõningate digitaalsete kaartide täpsust Eesti aladel. Kaartide analüüsimiseks kasutatakse nende võrdlemist maakatte uurimisel Eesti põhikaardiga ja metsade koosseisu vaatlemisel Metsakaardiga võrdlemist. Analüüs teostati programmi IDRISI keskkonnas üle-Eestilisena ja maakondade kaupa. Kaartide võrdlemisel selgus, et võrreldes Eesti põhikaardiga on kõik maakattekaardid rohkemal või vähemal määral ebatäpsed. Kõige täpsemalt oli kaartidel määratud metsade ja põllumaade levik, kuid teiste maakatteklassidega olid tulemused kehvemad. Metsade koosseisu määramisel olid kõik kaardid peale Euroopa metsakaardi väga ebatäpsed. Maakondade kaupa olid tulemused väga erinevad. Maakondadest olid maakatte määramisel kõikidel kaartidel mingil põhjusel ebatäpsed Ida-Virumaa ja Saaremaa. Nende maakondade ebatäpsus vajaks veel edasist uurimist. Üldiselt on praeguse võrdluse põhjal näha, et globaalsed maakattekaardid on vähemalt Eesti tasandil suhteliselt ebatäpsed ning nende andmete kasutamine vastutustundlikemal eesmärkidel on küsitav.en_US
dc.description.abstractMany digital maps have been made based on remotely sensed data. Since these maps have been produced for different purposes, it is not known how reliable their data is. The purpose of this work is to assess the accuracy of some digital maps on Estonian scale. For accuracy assessment of maps a comparative analysis is used with Estonian Basic Map and Forest Map to respectively determine accuracy of land cover and forest composition. Analysis were made with program IDRISI on over-Estonian and on county level. It was found after analysis, that when compared with Estonian Basic Map, all land cover maps are more or less inaccurate. On all maps, the extent of forests and croplands were most accurately identified, but other land cover classes were determined with worse accuracy. All maps, besides EU Forest Type Map, were very inaccurate when it comes to estimation of forests composition accuracy. For some reasons accuracy of land cover maps were worse in Ida-Viru and Saare county. The inaccuracy of those counties counties could use some further investigations. Generally, based on this investigation, it can be seen that global land cover maps are at least inaccurate on Estonian scale and their use for accuracy demanding purposes is questionable.
dc.subjectEestien_US
dc.subjectmaakateen_US
dc.subjectmetsandusen_US
dc.subjectdigitaalsed kaardiden_US
dc.subjectkaugseireen_US
dc.subjectmagistritöödest
dc.titleDigitaalsete maakattekaartide täpsuse hindamineen_US
dc.title.alternativeAccuracy assessment of digital land cover mapsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2012-06-12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.