CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication
Kui pole teisiti märgitud, kirjeldatakse litsentsi järgnevalt CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.