Show simple item record

dc.date.accessioned2019-09-06T09:35:35Z
dc.date.available2019-09-06T09:35:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5364
dc.descriptionTäistekstest
dc.description.abstractEuroopa Komisjon kiitis 29. novembril 2007 heaks Eesti maaelu arengu strateegia perioodiks 2007–2013 (MAS) (viimati muudetud Vabariigi Valitsuse poolt 26.07.2012). Maapiirkondade säästvat arengut silmas pidades keskendub MAS ühenduse põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime, maade hooldamise ning keskkonna, elukvaliteedi ja tegevuste mitmekesistamise eesmärkidele, võttes samas arvesse Eesti maaelu omanäolisust ning mitmekesisust. Euroopa Liidu liikmesriigina on Eestil võimalik osaleda ühenduse maaelupoliitikas ja saada osa Euroopa Liidu maaelu arengu toetuste eelarvest. Liikmesriigil on kohustus esmakordselt 2010. aastal ning hiljem iga kahe aasta järel esitada Euroopa Komisjonile aruanne riikliku maaelu arengustrateegia rakendamise tulemustest. Käesolev aruanne annab ülevaate MASi 1., 3. ja 4. telje kvantifitseeritud eesmärkide suunas liikumisest aastatel 2007–2013 võttes aluseks MASis fikseeritud indikaatorite baasväärtused ja sihttasemed ning võrreldes neid tegelike saavutustasemetega Eesti Statistikaameti andmetel. Lisaks analüüsitakse makstud toetuste ja kvantifitseeritud eesmärkide saavutustasemete abil, kuidas on Eesti maaelu arengukava 2007–2013 (MAK) rakendamine aidanud kaasa MASi 1., 3. ja 4. telje üldeesmärkide saavutamisele. Selleks analüüsitakse, kas toetuste maksmise maht ja jaotus telgede vahel vastab MAKi planeeritud eelarvele. Samuti analüüsitakse MASi telgede lõikes, kas kvantifitseeritud eesmärkide tulemustega saavutatud mõju vastab MASi eesmärkidele.est
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccesseng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectmaaeluest
dc.subjectpõllumajandusest
dc.subjectmetsamajandusest
dc.subjectarengustrateegiadest
dc.subjectuuringute aruandedest
dc.subjectEestiest
dc.titleEesti maaelu arengu strateegia 2007–2013 strateegiaseire aruanne 1., 3. ja 4. telje eesmärkide saavutamise osasest
dc.typeReporteng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Majandus-ja sotsiaalinstituut. Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakondest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.