Show simple item record

dc.contributor.advisorNõmm, Peeter
dc.contributor.authorMõtsmees, Taavi
dc.date.accessioned2012-06-07T10:30:19Z
dc.date.available2012-06-07T10:30:19Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/533
dc.description.abstractÜle poole Eesti maismaast on kaetud metsaga ja see loob head eeldused rohelise soojusenergia tootmiseks. Eesti turul pakutakse mitut põhjanaabrite toodetud halumasinat, aga puudub kodumaine toodang. Estre Productions OÜ ja Eesti Maaülikooli 2011. aasta kevadel käivitunud koostööprojektis tegeldakse väiketootjale või kodumajapidamisele mõeldud halumasina arendamisega. Magistritöö autoril on olnud võimalus nimetatud projektis osaleda ja see magistritöö on üks osa sellest projektist. Selle magistritöö raames projekteeriti pakulõhestussüsteem ja halgude äraveosüsteem kettsaag-halumasinale, mis vastaks väikemajapidamise ja turu vajadustele ning oleks kooskõlas tootja võimalustega. Masina projekteerimine oli väljakutseid pakkuv: nii mõnigi pealtnäha lihtne element osutus tegelikkuses oluliselt keerukamaks ning sõlmede läbimõtlemiseks kulus eeldatust rohkem aega. Ettevõttele sobiva variandi leidmiseks tuli konstrueerida mitu alternatiivset lahendust. Kettsaag-halumasina lõhestus- ja halgude äraveosüsteemi mudel koostati vastavalt turu- ja patendiuuringule ning eskiismudelite põhjal tehtud otsustele kasutades selleks SolidEdge tarkvara. Konstrueerimisel lähtuti ettevõtte tootmisvõimalustest, valiti odavamad koostamisviisid ja võimalusel kasutati standarddetaile ja kalibreeritud materjale. Valminud halumasina mudeli põhjal koostati ligikaudu 180 A4 lehekülge masinaehituslikke jooniseid. Ettevõtte ja ülikooli koostöö andis magistritööle praktilise väljundi ning magistritöö autorile hea kogemuse ja edasiarenemise võimaluse.EST
dc.description.abstractMaster thesis is about a project between Estonian University of Life Sciences and Estre Productions OÜ. The goal of the project was to make a firewood processor for Estonian market which is as good as Nordic analogues but cheaper. Project assignments included developing different elements of the machine and putting together technical drawings were distributed among two students. Designing the machine was challenging and some seemingly simple parts were in reality much more complicated. Because of the lack of prior experience some elements took a very long time to think through. There were some problems finding a suitable solution for the client which resulted in numerous modifications towards the final design. The model was put together in accordance with market research and decisions derived from sketch models. Construction was based on the company’s existing equipment and production possibilities. Cheapest assembly options were chosen and if possible standard details and calibrated materials were used. Ca 180 A4 pages of technical drawings were made based on the 3D model of the firewood processor. Joint operation between the university and the entrepreneur has given a tremendous boost in experience. It created good opportunities for further development and gave the master thesis a practical output.en
dc.subjecthalumasinen_US
dc.subjecttükeldamineen_US
dc.subjectkiilen_US
dc.subjectkonveieren_US
dc.subjecteskiisen_US
dc.subject3D mudeliden_US
dc.subjecttehnilised jooniseden_US
dc.subjectmagistritöödest
dc.titleKettsaag halumasin. Pakkude lõhestus- ja halgude äraveosüsteemen_US
dc.title.alternativeFirewood processor. Log splitting and firewood transporten_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2012-06-08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.