Show simple item record

dc.contributor.authorKangur, Toomas (koostaja)
dc.date.accessioned2019-06-20T12:01:41Z
dc.date.available2019-06-20T12:01:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5303
dc.descriptionTäistekstest
dc.description.abstractEesti maaelu arengukava 2007–2013 (edaspidi MAK) esimese telje meetme 1.5.3 „Metsamajandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus“ (edaspidi meede 1.5.3) püsihindamist teostab Eesti Maaülikooli majandus-ja sotsiaalinstituut. Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 86 lõike 1 kohaselt kehtestavad liikmesriigid püsihindamise süsteemi, mida vastavalt Põllumajandusministeeriumi volitusele teostab MAK raames Eesti Maaülikooli majandus-ja sotsiaalinstituut. Püsihindaja tegevus on määratletud põllumajandusministri 7. jaanuari 2009. a määrusega nr 3 „Eesti maaelu arengukava 2007–2013 seire ja hindamise kord“. Käesolev rakendusanalüüs on 2012. aasta hindamisplaani alusel teostatav uurimistöö. Meede 1.5.3 kuulub MAK 1. teljemeetmete hulka. Telg on suunatud põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime parandamisele. Meetme 1.5.3 spetsiifilised eesmärgid on: loodusõnnetuste ja tulekahju poolt kahjustatud metsa tootmispotentsiaali taastamine; metsatulekahjude ennetamine. Meetme 1.5.3 taotlusvoorud on olnud avatud nelikorda: 1)29.09. –24.10.2008; 2)31.08. –25.09.2009; 3)15.11.–05.12.2010; 4)03.10.–17.10.2011. Edaspidi nimetatakse vastavalt esimene, teine, kolmas ja neljas taotlusvoor. Käesoleva rakendusanalüüsi eesmärgid on järgmised: 1)võrrelda neljataotlusvooru tulemusi; 2)hinnata korduvtaotlejate osakaalu ja korduvtaotluste rahastamise tõenäosust; 3)analüüsida meetme 1.5.3 toetuse saajate kattuvust teiste MAK meetmete toetuse saajatega; 4)anda ülevaade toetatud tegevustest; 5)hinnata investeeringute elluviimiseaktiivsust; 6)analüüsida meetme sihttasemetetäituvuse tõenäosust. Käesoleva rakendusanalüüsi koostas EMÜ majandus-ja sotsiaalinstituudi maamajanduse uuringute ja analüüsi osakonna analüütik Toomas Kangur.est
dc.subjectmetsakahjustusedest
dc.subjectmetsatulekahjudest
dc.subjectmetsastamineest
dc.subjecttoetusedest
dc.subjectuuringute aruandedest
dc.subjectEestiest
dc.titleEesti Maaelu Arengukava 2007–2013 meetme 1.5.3 „Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus“ rakendamistulemuste analüüs : IV taotlusvoorest
dc.typeOthereng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut. Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakondest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.