Show simple item record

dc.contributor.authorSimmo, Sirje (koostaja)
dc.contributor.authorKangur, Toomas (koostaja)
dc.date.accessioned2019-06-18T07:56:05Z
dc.date.available2019-06-18T07:56:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5289
dc.descriptionTäistekstest
dc.description.abstractEesti maaelu arengukava 2007–2013 (edaspidi MAK) 3.telje meetme 3.2 „Külade uuendamine ja arendamine“ püsihindamist teostab Eesti Maaülikooli majandus-ja sotsiaalinstituut. Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 86 lõike 1 kohaselt kehtestavad liikmeriigid püsihindamise süsteemi, mida vastavalt Põllumajandusministeeriumi volitusele teostab MAK 2007–2013 raames Eesti Maaülikooli Majandus-ja sotsiaalinstituut. Püsihindaja tegevus on määratletud põllumajandusministri 7. jaanuari 2009. a määrusega nr 3 „Eesti maaelu arengukava 2007–2013 seire ja hindamise kord“. Käesolev rakendusanalüüs on 2011. aasta hindamisplaani alusel teostatav uurimistöö. Eesti maaelu arengukava 2007–2013 (edaspidi MAK) meetme 3.2 üldeesmärk on parandada maapiirkonna elukeskkonna atraktiivsust ja elukvaliteeti läbi kohaliku aktiivsuse suurendamise, lairiba internetiühenduse kättesaadavuse tõstmise ja mittetulundussektori arendamise. Meede aitab kaasa maapiirkonna sotsiaalse ja majandusliku mahajäämuse ning rahvaarvu vähenemise negatiivsete arengute pidurdamisele. Meede on suunatud mittetulundusühingute, sihtasutuste, väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Meetme 3.2 taotlusvoorud on olnud avatud nelikorda: 1)26.11.2007–19.12.2007; 2)22.12.2008–28.01.2009; 3)28.12.2009–25.01.2010; 4)14.02.2011–28.02.2011. Edaspidi vastavalt I, II, III ja IV taotlusvoor. Rakendusanalüüsi eesmärgid on järgmised:1) anda koondülevaade meetme rakendumisest; 2) hinnata meetmesihttasemete eeldatavat täitumist;3) analüüsida taotlemise aktiivsustinvesteeringu asukohajärgsetemaakondade lõikes(edaspidi maakondade lõikes);4) uurida määratud toetuse jaotumistinvesteeringu asukohajärgsete kohalike omavalitsuste lõikes(edaspidi KOV-ide lõikes);5) analüüsida kordustaotluste osakaalu. Kordustaotluseks loetakse organisatsioonide ja ettevõtjate poolt mitme taotluse esitamist kui ka mitme taotlusega toetuse saamist;6) vaadelda investeeringute summa jaotumist tegevuste lõikes. Analüüsikoostasid EMÜ majandus-ja sotsiaalinstituudi maamajanduse uuringute ja analüüsi osakonna töötaja Sirje Simmo. Andmepäringud koostas Toomas Kangur.est
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccesseng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectküladest
dc.subjectmaaeluest
dc.subjectregionaalne arengest
dc.subjectinvesteeringudest
dc.subjecttoetusedest
dc.subjectuuringute aruandedest
dc.subjectEestiest
dc.titleEesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 3.2 “Külade uuendamine ja arendamine” rakendusanalüüs : nelja taotlusvooru tulemusedest
dc.typeReporteng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut. Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakondest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.