Show simple item record

dc.contributor.advisorKikas, Ave
dc.contributor.advisorKaldmäe, Hedi
dc.contributor.authorAjaots, Linda
dc.date.accessioned2019-06-06T07:52:59Z
dc.date.available2019-06-06T07:52:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5228
dc.descriptionMagistritöö Aianduse õppekavalest
dc.description.abstractHumala kultuursortide kasvatamine on Eestis vähe levinud. Seetõttu napib tootjatel humala kasvatamiseks kogemusi ja andmeid. Samuti on teadmata Eestis looduslikult kasvava humala sobivus õlletööstuses kasutamiseks. Lähtuvalt eelnevatest uuringutest püstitati hüpotees, et kasvukoht ja genotüüp mõjutavad α ja β mõruhapete sisaldust humala käbides. Magistritöö eesmärk on selgitada Eestis looduslikult kasvava humala sobilikkust õlle tootmiseks α ja β mõruhapete sisalduse poolest. Uurimistöö viidi läbi Eesti loodusest kogutud humala käbidega. Võrdluseks kasutati kultuursorte ’Pioneer’, ’Cascade’ ja ’First gold’, mis pärinesid katmikalalt Šotimaalt ja avamaalt Inglismaalt. Analüüsid viidi läbi Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskuse laboratooriumis.est
dc.description.abstractGrowing hops is not common in Estonia. Growers have limited experience and information on growing, processing and evaluating the crop. In addition, Estonian wild hops and its suitability for brewing has not been studied. Based on previous studies, the hypotheses was posed that the environment and genotype influence alpha and beta acids content in hop cones. The aim of the master thesis study was to compare alpha and beta acids content in Estonian wild hops with cultivated ones and evaluate is suitability for brewing. Wild hops cones were collected from four locations in Estonia, for comparison the cultivated hops ’Pioneer’, ’Cascade’, and ’First gold’ from tunnels in Scotland and open fields in England were used. The hops were analyzed at the Polli Horticultural Research Center of the Estonian University of Life Sciences.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjecthumalest
dc.subjectmõruhappedest
dc.titleAlfa ja beeta mõruhapete sisaldus looduslikult kasvavas humalas ja humala kultuursortidesest
dc.title.alternativeThe content of alpha and beta acids in wild and cultivated hopseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2019-06-04
dc.contributor.departmentAiandusest
rioxxterms.freetoread.startdate4.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.