Show simple item record

dc.contributor.advisorMiljan, Martti-Jaan
dc.contributor.advisorMiljan, Matis
dc.contributor.authorKütt, Mikk
dc.date.accessioned2019-06-04T07:14:50Z
dc.date.available2019-06-04T07:14:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5209
dc.descriptionMagistritöö Maaehituse õppekavalest
dc.description.abstractTaasiseseisvunud Eesti aja alguses alustasid paljud pered oma elamu ehitusega. Ehitati kättesaadavate materjalidega, omamata piisavaid teadmisi ehitusvaldkonnast. Käesoleva lõputöö eesmärgiks on uurida taasiseseisvunud Eesti ajal ehitatud puitkarkasselamute sisekliimat ning tehnilist seisukorda. Vastavalt tulemustele pakkuda elanikele välja näpunäiteid elamute sisekliima ning tehnilise seisukorra parendamiseks. Magistritöö raames uuriti ning analüüsiti hoonete sisekliima parameetreid. Teostati termografeerimine kahes etapi. Esimeses etapis uuriti külmasildu, teises õhulekkekoht. Veel uuriti BlowerDoori seadmetega hoone õhupidavust ning teostati hoone tehnilise seisukorra hindamine. Lisaks katsetele viidi läbi elanike seas küsitlus, mille eesmärk oli teada saada hoone kasutamise käigus tekkinud tähelepanekuid. Samuti paluti elanikel hinnata hoone sisekliima kvaliteeti. Teostatud testide, vaatluste ning küsitluse käigus saadi majade seisukorra kohta põhjalik ülevaade. Kolme uuritud hoone puhul oli selgesti eristatav nende tehniline seisukord. Ühe hoone puhul olid sisuliselt kõik näitajad oluliselt paremad kui teistel. Teiste hoonete puhul oli ühel hoonel oluliselt parem tehniline seisukord, teisel seevastu paremad sisekliima tingimused, mis olid tingitud märksa moodsamast küttesüsteemist. Vastavalt testide tulemustele esitati hoonete probleemsemate osade seisukorra parendamiseks erinevaid näpunäiteid. Samuti pakuti välja välisseinte erinevaid konstruktsioonilahendusi, et parandada hoonete soojuspidavust. Testide tulemusi tutvustati elanikele, räägiti probleemide põhjustest ning potentsiaalsetest tagajärgedest. Lisaks said elanikud näpunäiteid, kuidas ning mis järjekorras planeerida oma elupaigas edasisi töid.est
dc.description.abstractAt the beginning of the newly independent Estonia, many families started building their own dwellings. They built with available materials without enough knowledge of construction. The aim of this thesis is to study the indoor climate and technical condition of timber framework houses built during the re-independence of Estonia. As well as according to the results of the study to provide the residents with tips to improve the indoor climate and technical condition of the dwellings. The Master's thesis examined and analyzed the indoor climate parameters of the buildings. Thermography was performed in two stages. Thermal bridges were examined during the first stage, and air leakages during the second stage of thermography. BlowerDoor's equipment was used to examine airtightness of buildings. Technical conditions of buildings were also assessed. In addition to the tests, a survey was carried out among residents to find out observations made during the use of buildings. The residents were also asked to assess the quality of indoor climate. A thorough overview of the condition of the houses was made during tests and surveys. It was possible to clearly distinguish the technical condition of the three examined buildings. In the case of one building, all results were substantially better than the others. In case of the buildings, one of them had a much better technical condition, while the other had better indoor climate conditions due to the much more modern heating system. According to the test results, various tips were provided to improve the conditions of problematic constructions of buildings. Various construction design solutions for external walls were also proposed to improve thermal performance. The results of the tests were introduced to the residents, causes of problems and potential consequences were discussed. In addition, residents got tips on how and in what order to plan further works in their buildings.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectsisekliimaest
dc.subjecttehniline seisukordest
dc.subjectrenoveerimineest
dc.subjectpuitkonstruktsioonidest
dc.subjectpuitkarkasselamudest
dc.titleTaasiseseisvunud Eesti ajal (1991-2007) ehitatud puitkarkasselamute seisukord ja renoveerimise võimalusedest
dc.title.alternativeTechnical situation and possibilities of renovating timber framework houses built in Estonia after regained independence (1991-2007)eng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2019-06-12
rioxxterms.freetoread.startdate12.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.