Show simple item record

dc.contributor.advisorPalge, Veli
dc.contributor.authorGrigor, Andres
dc.date.accessioned2019-06-03T11:59:07Z
dc.date.available2019-06-03T11:59:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5190
dc.descriptionMagistritöö Energiakasutuse õppekavalest
dc.description.abstractEuroopa Liidu toimimise lepingu üks energiapoliitika eesmärke on taastuvate energiaallikate edendamine. Seda püütakse soodustada Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/2001, 11. detsember 2018. Direktiivis tõdetakse, et kütte- ja jahutussektori arvele langeb umbes pool energia lõpptarbimisest Euroopa Liidus ning seetõttu peetakse seda sektorit energiasüsteemi CO2-heite vähendamisel väga tähtsaks. Samuti leitakse, et suurem osa kütte- ja jahutussektorisse suunatud energiast läheb kaduma heitsoojus- ja heitjahutusenergiana, mis eraldub tööstuslikes tehnoloogilistes protsessides. Käesoleva töö eesmärk on analüüsida autoklaave kasutava ettevõtte autoklaavidest eralduva heitsoojuse hulka ja pakkuda lahendusi selle utiliseerimiseks. Uurimus fikseeris eralduva heitsoojusenergia koguse ettevõttes ning pakub välja lahendusi heitsoojusenergia väärindamiseks soojuspumba abil. Energia koguste analüüsimiseks kasutati aastatel 2018 ja 2019 ettevõtte SCADA süsteemi salvestatud andmeid. Töö aitab teadvustada tööstuses eralduva heitsoojuse koguse osakaalu ettevõtete energiasisendite maksumuses ning näitab, kui suur on potentsiaalselt utiliseeritav energia kogus ning milline on võimalik kokkuhoid. Tehtud uurimistöö tulemustele tuginedes saab tulevikus projekteerida terviklahenduse, mille alusel on võimalik ehitada töötav heitsoojusenergia utiliseerimise süsteem.est
dc.description.abstractOne of the goals of the energy policy of the Treaty on European Union is the development of renewable energy solutions. This goal is furthered by the directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018. The directive admits that about half of end-user energy consumption in the European Union is by the heating and cooling sector, which, as the goal is to lower CO2 emissions in the energy sector, are crucial targets for new solutions. About half of the energy consumed by the heating and cooling sector is lost as waste heat and –cold in industrial processes. The goal of the given study is to analyse the possibilities of reusing waste heat in industries where autoclave cooling systems are used. The research fixates waste heat emissions within the industry and proposes possible solutions for the utilization of the waste heat with heat pumps. The data of the energy amounts used in the cooling is taken from the statistics stored in the SCADA system of the industry from 2018 and 2019. The research helps to understand the percentage of waste heat energy in the industries energy input costs, and how much of it could be potentially utilised and how big would be the saving. Based on the results of the study a complete solution for the reuse of waste energy can be developed in the future.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectheitsoojusenergiaest
dc.subjectsoojuspumbadest
dc.subjectsüsinikdioksiidest
dc.subjectsoojusenergiaest
dc.titleAutoklaavide jahutusprotsessi käigus vabaneva heitsoojuse kasutamise võimalused soojuspumbagaest
dc.title.alternativeWaste Heat from Autoclave Cooling Processes as an Energy Source for Heatpumps – Possible Solutionseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2019-06-07
rioxxterms.freetoread.startdate7.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.