Show simple item record

dc.contributor.advisorMerisalu, Eda
dc.contributor.authorOrg, Evelin
dc.date.accessioned2019-06-03T09:56:47Z
dc.date.available2019-06-03T09:56:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5175
dc.descriptionMagistritöö Ergonoomika õppekavalest
dc.description.abstractVanemaealine töötaja on ettevõttes oluline väärtus, keda tuleb õpetada, tunnustada ja tagada igakülgsed arenguvõimalused ning seda ka tehnoloogiliste uuenduste puhul. Eesti riiklik poliitika näeb ette tööelu pikenemist. Rahvastiku Tervise Arengukava rõhutab, et meil kõigil on ühine vastutus tervise eest. Eakate osakaalu suurenemine tähendab aga seda, et nii tööandjad kui ka töötajad peavad võtma võrdselt vastutuse töövõime ja tervise pikaajalise säilitamise eest. Kuna vananeva tööjõu puhul on vaimne, kogemuslik ja sotsiaalne võimekus enamasti säilinud, aga füüsiline töövõime vähenenud, siis vajab see kontingent kohandamist töötingimuste ja töökorralduse osas. Tööjõu vananedes on ennetusmeetmed väga tähtsal kohal, kus kulutused on oluliselt väiksemad kui kahjude taastamine. Teaduslikult on tõestatud, et tervisedendus ja ergonoomikalised sekkumised töökohal aitavad säilitada pikaajalise töövõime, vältimaks kvalifitseeritud tööjõu puudust tulevikus. Uuringu eesmärgiks on hinnata tootmisettevõtte pikaajaliste töötajate tervist ja töövõimet aastatel 2008-2017. Uuringus analüüsiti ettevõtte sekkumistegevuste tulemusi (riskianalüüsi ja tervisekontrolli näitajaid). Samuti kasutati ankeetküsitlust, katseid töötajate töövõime hindamiseks tööpäeva jooksul ning töövõimeindeksi meetodit. Viieosaline ankeetküsimustik sisaldas küsimusi töökorraldusest ja ohuteguritest ning tervisest. Töötaja sai hinnata otsustusvabadust, koostööd juhtkonnaga, skeletilihaskonna valupiirkondi ning tervislikku seisundit viimasel 12 ja 6 kuul ning viimasel nädalal. Töövõime indeksi arvutamise aluseks olid töötajate hinnangud töökeskkonna ohutegurite, tervise ja töövõime kohta viimasel tööaastal. Ankeetküsitlusele vastas 21 töötajat, töövõime mõõtmistel osales kolm korda tööpäeva jooksul 10 töötajat. Uuringu tulemused näitasid, et ettevõtte riskianalüüsides olid probleemsemaks mikrokliima ja töökohtade valgustatus ning töötajate sundasendid tööülesannete tõttu. Alates 2008. a. on töötervishoiuarsti andmetel töötajate tervisenäitajad oluliselt paranenud. Riskianalüüsil tuvastatud ohutegurite hulk on aastate jooksul vähenenud ja tervisekontrollis eriarstile suunatud töötajate arv vähenes. Ettevõtte Ensto Ensek AS pikaajalise tööstaažiga töötajatel oli Eesti keskmisest oluliselt paremad tervise ja töövõime näitajad. Tootmisettevõttes regulaarselt ja eesmärgipäraselt rakendatud töötingimuste parandamine ja töökohtade kohandamine vastavalt töötaja ja töö eripäerale on taganud töötaja pikaajalise töötamise oluliselt tervema ja töövõimelisemana, võrreldes Eesti keskmisega. Ettevõtte tervisedenduse ja ergonoomikaliste sekkumiste programmidel on oluline tähtsus Eesti vananeva tööjõu töövõime säilitamisel.est
dc.description.abstractThe workforce is aging all over the world, and preventive measures such as health promotion and work ability maintenance play very important role to prevent early retirement of workforce. Maintaining occupational health and safety means taking into account all the factors in work environment affecting workers’ health. The cost of prevention activities is significantly lower than the cost of restoring health damage. It has been scientifically proven, that an aging workforce needs reorientation in terms of working conditions, as their physical capacity is reduced, but mental and social capacity generally remain, health promotion and ergonomic interventions at workplaces are activities that help people stay longer at work. The aim of the study was to assess health and work ability of the long-term employees in the production plant during 2008-2017. The analysis of dynamics of risk assessment results in the enterprise and workers’ health indicators through health surveillance was carried out. The anonymous questionnaire about working and health conditions and tests for assessment of workability troughout the working day and Work Ability Index (WAI) was used to measure long-term working employees’ health and workability status. The survey used five-part questionnaire about working environment, employee´s autonomy, co-operation with management, musculoskeletal system pain in different body areas and health status in the last 12 and 6 months, and last week. Method of calculating capacity index was based on the employees' estimates of occupational hazards, health and work ability during the last year of work. Twenty one employees responded to the questionnaire, and 10 employees participated in the performance measurement 3 times per one working day. The analysis of the results of risk assessments showed, that poor microclimate and lighting conditions were the most problematic physical risk factors and work inn awkward position the highest physiological risk factor at work. Since 2008 the improvement of work environment and workers health was observed. Regular health surveillance detected less health complaints and consultations with the special doctor. Work ability measurments results in one working day and WAI scores showed that about half of workers have excellent and high work ability. The Ensto Ensek AS employees with long-term employment have significantly better health than Estonian average The employees pertaining to step by step improvements in their working environment more satisfied and have better health compared to general working population in Estonia.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjecttöövõimeest
dc.subjecttööjõu vananemineest
dc.subjecttöökeskkondest
dc.subjectergonoomikaest
dc.titleKestev töötamine ja tervena vananemine tootmisettevõttes Ensto Ensek ASest
dc.title.alternativeLong-term working and healthy ageing in a manufacturing company Ensto Ensek ASeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2019-06-05
rioxxterms.freetoread.startdate5.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.