Show simple item record

dc.contributor.advisorLill, Heiki
dc.contributor.authorLoite, Kristjan
dc.date.accessioned2019-06-03T07:55:51Z
dc.date.available2019-06-03T07:55:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5166
dc.descriptionBakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekavalest
dc.description.abstractTöö keskendub päikeseenergiale ja selle ühele rakendusviisile, fotoelektrilisele päikesepaneelile. Töö annab ülevaate fotoelektrilistel päikesepaneelidel põhinevatest päikeseelektrijaamade tüüpidest ning neis kasutatavate seadmetest. Eesmärk on välja selgitada kui kasulik on Eesti klimaatilistes ja majanduslikes tingimustes võrguühenduseta päikeseelektrijaama rajamine ühepereeramu elektrienergia tarbimise katmiseks. Eesmärgi saavutamiseks uuriti näidiseramu elektritarbimise andmeid ja ehituslikke omapärasid. Vastavalt kogutud andmetele kavandati eramule päikeseelektrijaam ning seejärel analüüsiti selle eeldatavat tootlikkust. Süsteemi tasuvuse välja selgitamiseks võrreldi süsteemi alginvesteeringut ja süsteemi kasutuselevõtuga seotud rahalist kokkuhoidu.est
dc.description.abstractThis thesis is focused on solar energy and one of its implementation methods, photoelectric solar panels. This thesis gives an overview about solar power plant types and equipment used in those systems. The aim is to underestand how beneficial it is in Estonian climatic and economic conditions to set up an off grid solar power plant to cover private household electricity consumption. To achieve the goal, private household electricity consumption and constructional peculiarities were analyzed. According to the data collected, solar power plant was planned and then the expected output capacity was analyzed. To find out how beneficial this system would be, the initial investment and financial savings of when the system would be in work were compared.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjecttaastuvenergiaest
dc.subjecttasuvusest
dc.subjectpäikesepaneelidest
dc.titlePV paneelide ja akupanga süsteemi tasuvusanalüüs eramuleest
dc.title.alternativeCost-Benefit Analysis of PV Panels and Battery Bank System for a Single Family Houseeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2019-06-04
rioxxterms.freetoread.startdate4.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.