Show simple item record

dc.contributor.advisorTeppand, Tõnis
dc.contributor.advisorReitsnik, Renno
dc.contributor.authorKaru, Ott
dc.date.accessioned2019-05-31T09:04:04Z
dc.date.available2019-05-31T09:04:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5142
dc.descriptionEhitusinseneriõppe magistritöö Maaehituse õppekavalest
dc.description.abstractEestis pole puitsildade ehitamine väga levinud, kuid puitu tuleks sillaehitusmaterjalina kaaluda heade omaduste tõttu – hea tugevus oma mahukaalu kohta ning eriti elastsus. Puit on väliskeskkonda sobiv materjal, kui seda seal õigete ehitusvõtetega kaitsta. Uurimistöö eesmärgiks oli taastada Liis Kullamaa magistritöö (2018) tugevuskatsete käigus kahjustada saanud kiilukujulistest lamellidest koosnevad katsekehad (osa eelpingestatud sillateki kaksikkõverast plaadist) ning uurida nende käitumist palju-tsüklilisel koormamisel, eeldusel, et katsekehade taastamine ei muuda oluliselt tulemusi. Katsete käigus jälgiti katsekehade jäävdeformatsioonide teket ning katsekehade koormusele vastupanuvõime vähenemist. Katsete tulemuste analüüsi järgi selgus, et katsekehade taastamine (amortiseerunud lamellide väljavahetamine) mängis olulist rolli ning seetõttu ei saadud statistilisi keskmisi tulemusi, millega võrrelda erinevate seeriate tulemusi ja eeltõuse. Autor hindas katsekehade käitumist, arvestades nende taastamist ja eelnevat koormamist ning leidis, et väikese eeltõusuga katsekehades niiskusesisalduse vähenemisel võtsid katsekehad lamellide omavahelise kinnitusviisi tõttu vastu väiksemat koormust. Autori hinnangul peaks järgmisena ehitama valmis mõõtkavale vastava suuremõõtmelise mudeli, mis annaks parema ettekujutuse, kuidas antud konstruktsioon suuremate silletega ning seejuures väiksema lamellide ristlõikega tööle hakkab.est
dc.description.abstractConstruction of timber bridges is not very common in Estonia, but timber should be considered as a bridge building material due to its good properties - good strength-toweight ratio and especially elasticity. Timber is suitable material at outdoor environment if it is properly protected with the right construction techniques. The purpose of this thesis was to restore specimens made of wedge-shaped cross-section timber lamellae (part of double curved prestressed bridge deck) which were damaged during the strength tests of Liis Kullamaa (2018) master’s thesis and to investigate their behaviour under multi-cycle loading, assuming that the reconstruction of specimen would not change significantly the test results. During the tests, the residual strain of the specimens and the specimens decreasing load capacity were observed. Analysis of test results showed that the reconstruction of test specimens (replacement of the damaged lamellae) played an important role and therefore no statistical average was not obtained to compare the results and pre-ascents of the different series. The author assessed the behaviour of the test specimens, taking into account their reconstruction and pre-loadings, and found that due to low moisture content the test specimens with small pre-ascents had smaller load capacity because of the lamellae fixation method. According to the author, a large-scale model should be built next to see how the design will work with larger spans and with a smaller cross-section of lamellae.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectpuitkonstruktsioonidest
dc.subjectsillatekidest
dc.subjectkoormamineest
dc.titleKiilukujulise ristlõikega puitlamellidest sillateki mudelite käitumise uurimine palju-tsüklilisel koormamiselest
dc.title.alternativeInvestigation of behaviour of bridge deck models made of wedge-shaped crosssection timber lamellae under multi-cycle loadingeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2019-06-12
rioxxterms.freetoread.startdate12.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.