Show simple item record

dc.contributor.advisorMoor, Ulvi
dc.contributor.authorTramm, Madli
dc.date.accessioned2019-05-31T08:56:30Z
dc.date.available2019-05-31T08:56:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5140
dc.descriptionMagistritöö Aianduse õppekavalest
dc.description.abstractKäesoleva magistritöö aluseks olev katse oli 2017. aasta kevadel alustatud taasviljuvate maasikate sordivõrdluskatse jätkuks (talvitumise andmed ja teise aasta saagiandmed). Eesmärkideks oli teha kindlaks, kas kiletunnelites substraadikottides kasvatatud taasviljuvate maasikasortide seas on neid, kes suudavad Eestis avamaal talvekatte all ellu jääda; selgitada välja katteloori ja talvekatte mõju taasviljuvate maasikataimede talvitumisele ja saagikusele ning selgitada välja bioaktiivsete ainete sisaldus taasviljuvate sortide viljades. Katse jaoks koguti andmeid 2017. aasta novembrist kuni 2018. aasta augustini Lõuna-Eestis kütteta kiletunnelis turbasubstraadis kasvatuskottides kasvanud taimedelt. Teisel aastal oli katses kaks taasviljuvat sorti ('Diamante', 'Harmony'), üks aretis FF1604 ja kontrollvariandiks ühekordselt viljuv sort 'Polka'. Taimede talvitumise uurimiseks kaeti taimed kahekordse katteloori (PP, Novagryl, 19 g m-2 ) või kahekordse talvekattega (HDPE, 17 g m-2 , Geo Polska). Kolme palli süsteemis varieerusid külmakahjustused erinevatel sortidel vahemikus 1,6…2,3. Katse keskmisena said kõik taasviljuvad sordid rohkem külmakahjustusi kui 'Polka'. Sortide keskmisena varieerus saagikus vahemikus 149…353 g/taime kohta, olles väikseim taasviljuval aretisel FF1604. Turustatava saagi keskmine vilja mass varieerus katse keskmisena erinevatel sortidel vahemikus 10,8…14,6 g, olles suurim taasviljuval sordil 'Diamante'. Kõige kõrgema askorbiinhappe sisaldusega olid taasviljuva aretise FF1604 viljad (86 mg/100g) ja kõige madalamaga 'Polka' viljad (46 mg/100g). Kõige kõrgema polüfenoolide üldsisaldusega olid FF1604 viljad (337 mg/100g) ja kõige madalamaga 'Polka' (268 mg/100g) viljad. Antotsüaanide sisaldus oli kõige kõrgem 'Polka' viljades (46 mg/100g) ja kõige madalam 'Harmony' viljades (31 mg/100g). Taasviljuvad sordid andsid pärast talvitumist väga vähe saaki (149…198 g/taim) ja sõltumata kattematerjalist said kõikide sortide taimed keskmisi külmakahjustusi. Seetõttu ei saa taasviljuvate sortide kasvatamist mitmeaastase kultuurina turbasubstraadis Eesti kliimatingimustesse soovitada. Talvitumiskatses selgus, et 'Polka' sobib külmakindluse ja saagikuse (353 g/taim) poolest kasvatamiseks kiletunnelis turbasubstraadis ka mitmeaastase kultuurina.est
dc.description.abstractThis master thesis was based on second year cultivar comparison experiment with everbearing strawberries. The aims of this study were following: 1) to find out winter hardiness of everbearing strawberry cultivars planted in substrate bags; 2) to find out the effect of row covers on the winter-hardiness and yield in Estonian conditions; 3) to find out content of bioactive compounds in fruits of everbearing strawberries. The experimental material was collected from november 2017 to august 2018 from plants grown in peat substrate bags in the unheated polytunnel in South-Estonia. In second year of trial there were two everbearers ('Diamante', 'Harmony'), one breeding line FF1604 and Junebearing cultivar 'Polka' for control treatment. All plants were covered with double fleece row cover (PP, Novagryl, 19 g m-2 ) or double anti-frost net (HDPE, 17 g m-2 , Geo Polska). In 3-point score, the freeze injuries of all cultivars ranged from 1.6 to 2.3. All everbearing cultivars had more freeze injuries than 'Polka'. The yield of all cultivars ranged from 149 to 353 g/plant. The June-bearing 'Polka' yield (353 g/plant) was significantly higher than that of the everbearing cultivars. FF1604 gave the lowest yield (149 g/plant). The average fruit weight ranged from 10.8 to 14.6 g depending on cultivar. Everbearing 'Diamante' had statistically larger fruits than others (14.6 g). The content of ascorbic acid was the highest in the new everbearing line FF1604 fruits (86 mg/100g) and the lowest in fruits of 'Polka' (46 mg/100g). The content of total polyphenol was the highest in everbearing line FF1604 fruits (337 mg/100g) and the lowest in 'Polka' fruits (268 mg/100g). The content of anthocyanins was the highest in 'Polka' fruits (46 mg/100g) and the lowest in 'Harmony' fruits (31 mg/100g). Conclusively, the yield of everbearing strawberries after overwintering was very low, ranging only from 149…198 g/plant and the plants of all cultivars had medium freeze injury irrespectively of the row cover. Therefore cultivation of everbearing strawberries as a multiannual crop in peat substrate bags can not be recommended in Estonian climate. The overwintering experiment revealed that June-bearing 'Polka' is suitable for polytunnel growing in peat substrate bags as multi-annual crop for its cold resistance and yield.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectaedmaasikasest
dc.subjectkiletunnelidest
dc.subjectsaagikusest
dc.subjectaskorbiinhapeest
dc.titleAedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) taasviljuvate sortide talvitumine Eestis avamaal kasvatuskottides ja talvitumise mõju saagikuseleest
dc.title.alternativeThe effect of open-field overwintering on strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) everbearing cultivars in substrate bags on plant survival and yield in Estoniaeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2019-06-05
rioxxterms.freetoread.startdate5.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.