Show simple item record

dc.contributor.advisorLaarmann, Diana
dc.contributor.authorRaag, Innar
dc.date.accessioned2019-05-31T08:51:01Z
dc.date.available2019-05-31T08:51:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5139
dc.descriptionBakalaureusetöö Loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekavalest
dc.description.abstractAntud töö uurimisteemaks on Eesti erametsade maakasutuse muutused läbi ajaloo. Sarnaseid töid on koostatud riigimetsas asuvate püsiproovitükkide kohta, kuid Eesti erametsade ajaloolisi muutusi koondav töö siiamaani puudus. Töö eesmärk on anda ülevaade Eesti erametsades toimunud maakasutuste muutustest ning leida nende muutuste taga olevaid põhjuseid. Selleks valiti välja 970 metsaeraldist üle Eesti. Maakasutuse uurimiseks kasutati Maa-ameti geoportaalis asuvaid ajaloolisi kaardikihte. Kokku kasutati kuute erinevat kaardikihti, mille abil koostati erinevad maakasutusstsenaariumid. Töö käigus selgus, et metsamaa on suurenenud peamiselt avamaa, põllu ja soo arvelt. Vaid kolmandik praegustest metsaeraldistest asus juba rohkem kui sajand tagasi metsamaal. Peamised põhjused metsamaa suurenemisel on põllumaade metsastamine ja suuremahuline soode kuivendamine.est
dc.description.abstractThe research topic of this work is the changes in the land use of Estonian private forests through history. Similar works have been made on forests of permanent sample plots, but there is still no work on cosolidating historical changes in Estonian private forests. The aim of the work is to give an overview of changes in land use in Estonian private forests and to find the reasons behing these changes. For this purpose, 970 forest allocations were selected across Estonia. To investigate the land use, the Estonian Landboard historical maps were used. In total, six different layers of maps were used to create different land use scenarios. The study results revealed that forested land has increased mainly at the expense of arable land and bogs. Only a third of the current forest allocations were already in the forested land more than a century ago. The main reasons for the increase of forest land are afforestation of agricultural land and large-scale drainage of swamps.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectmetsadest
dc.subjectmaakasutusest
dc.subjectajaloolised kaardidest
dc.titleMaakasutuse muutused Eesti erametsades läbi ajalooest
dc.title.alternativeLand-use changes in Estonian private forests though historyeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2019-06-10
rioxxterms.freetoread.startdate10.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.