Show simple item record

dc.contributor.advisorLille, Harri
dc.contributor.advisorKask, Regino
dc.contributor.authorTelling, Renar
dc.date.accessioned2019-05-31T08:38:04Z
dc.date.available2019-05-31T08:38:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5137
dc.descriptionEhitusinseneriõppe lõputöö Maaehituse õppekavalest
dc.description.abstractUurimustöö eesmärgiks oli uurida OSB/3 plaadi sisesidususe, kruvi väljatõmbejõu, paksuse pundumise muutumist sõltuvalt väikese arvu kiirendatud vanandamise perioodide arvust. Ühe katsekehade partiiga määrati sisesidusust ja lisaks uuriti katsekeha lõikeserva kinnitatud kruvi mõju. Teise katsekehade partiiga uuriti kruvide väljatõmbejõudu, mis olid kinnitatud pealispinnalt ja lõikservadesse olenevalt plaadi laastude orientatsioonist. Töö esimeses etapis tegeleti plaadi katsekehadeks tükeldamise ja markeerimisega ning katsete ettevalmistamisega. Katsekehade joonmõõtmete mõõtmiseks kasutati digitaalset nihikut ja mikromeetrit. Teises etapis sooritati sisesidususe ja kruvi väljatõmbe katsed universaalse katsemasinaga INSTRON 3369. Katsekehadega sooritati kolm kiirendatud vanandamisperioodi. Vanandamisperiood koosnes 72-tunnisest ligunemisest ja 24-tunnisest külmumisest. Mõlema operatsiooni järgselt kuivatati osa katsekehi. Katsete sooritamisel järgiti Euroopa standardeid (EN). Kolmandas etapis lähendati katsetulemusi analüütilise võrrandiga ja võrreldi neid varem kaitstud magistritöödes analoogiliste katsete saadud tulemustega. Katsetulemused näitasid, et kinnituskruvi olemasolu ja tema orientatsioon laastude suhtes mõjutab sisesidusust, kuid külmutamistsükkel perioodis ei avaldanud talle olulist mõju. Serva kinnitatud kruvi väljatõmbejõud oli külmutatud katsekehadest tõmmates väiksem kui leotatud kehadest, kuid pealt kinnitatud kruvide väljatõmbejõud on vastupidiselt suurem külmutatud katsekehadest.est
dc.description.abstractThe purpose of this Master’s thesis was to study OSB/3 board internal bond strenght, screw withdrawal resistance and swelling in thickness changes after small number of accelerated aging periods. One batch of specimens were used to determine internal bond strength, in addition fixed screw influence on specimen was studied. Second batch of specimens were used to study screw withdrawal resistance regarding the strands orientation in boards from face and edge. First stage of research was to cut and mark specimens and preparation of experiments. Digital calibers and micrometer were used to measure the linear dimensions of the specimens. The second stage consisted of internal bond strength and screw withdrawal tests using universal test machine INSTRON 3369. Three accelerated periods of aging were performed on the test specimens. The aging period consisted of soaking 72 hours and freezing 24 hours. After both parts, some of the specimens were dried. Tests were done by following European standards (EN). In the third stage, test results were approximated with the analytical equation and compared test results with previously performed Master’s thesis.Test results showed, that the presence of screw and screw orientation to the strands affects boards internal bond strength, but the test results were not significally affected by freezing cycle. Screw withdrawal resistance from edge was lower in frozen specimens than from soaked, although screw withdrawal resistance from face was higher from soaked than frozen specimens.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectpundumineest
dc.subjectleotamineest
dc.subjectkülmutamineest
dc.subjectväljatõmbejõudest
dc.titleOSB/3 plaadi valitud mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste muutuine väikese arvu vananemise perioodide tõttuest
dc.title.alternativeChanges of selected mechanical and physical characteristics in OSB/3-boards after small number of aging periodseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2019-06-12
rioxxterms.freetoread.startdate12.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.