Show simple item record

dc.contributor.advisorMetslaid, Sandra
dc.contributor.advisorLaarmann, Diana
dc.contributor.authorOrobko, Enrico
dc.date.accessioned2019-05-31T07:24:05Z
dc.date.available2019-05-31T07:24:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5118
dc.descriptionBakalaureusetöö Metsanduse õppekavalest
dc.description.abstractTüvelõhesid tekitavaks faktoriks peetakse puusisest stressi, mis on tingitud külmast, põuast, tuulest ja äikesest. Tüvelõhed harilikul kuusel tekivad enamasti viljakamates kasvukohatüüpides, lõuna poolt imporditud taimedel, tavaliselt siis, kui kuuse vanus ületab 20 aastat. Uurimuses leiti, et lisaks välimistele tüvelõhedele sisaldasid puud ka sisemisi tüvelõhesid. Bakalaureusetöö eesmärk oli uurida Alatskivi katsekultuuri hariliku kuuse tüvelõhede tekkeaastaid, suunda, ning seoseid kliimaga. Mudelpuud võeti 16 erinevast päritolust. 29 mudelpuu peale saadi kokku 389 prooviketast. Töö käigus selgus, et tüvelõhed tekkisid aastatel 1985 – 2018. Välimisi tüvelõhesid oli kokku 64. Kõige rohkem välimisi tüvelõhesid tekkis 2002. aastal. Kõige rohkem esines välimisi tüvelõhesid põhja suunas. Analüüsis tuli välja, et kõige rohkem sisemisi tüvelõhesid esines loode suunas. Klimaatilised seosed olid uuritud töös 1992 ja 2002. aastal olevate põuaperioodidega.est
dc.description.abstractStem cracks in trees may occur due extreme climatic conditions, such as cold, drought, wind and lightning. Based on previous studies, stem cracks in Norway spruce more often occur in trees growing on fertile site types, in plants imported from Southern regions that are older than 20 years. During the current study it was found that, in addition to the external cracks, the trees also contained internal cracks that are not observable outside the tree. The aim of this Bachelor's thesis was to study external and internal stem cracks formed in different Norway spruce trees, growing in Alatskivi provenance trail. It was also aimed to establish the year of crack formation and to relate it to climatic conditions. Occurrence of internal cracks were studies along the tree stem. Twenty nine model trees with 16 different seed origin were felled and cross-sections sampled along the stem. Altogether for crack dating 389 cross-sections were used to date cracks. Data analysis revealed that external stem cracks occurred over period of 1985 – 2018. External stem cracks usually formed on the North side of the tree, whereas most of the internal stem cracks were present in the Northwest. Stem crack number was high in extremely dry years, but also was related to low mean temperatures in October.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectdendrokronoloogiaest
dc.subjecttüvelõhedest
dc.subjectaastarõngadest
dc.subjectharilik kuuskest
dc.titleHariliku kuuse tüvelõhede analüüs Alatskivi katsekultuurisest
dc.title.alternativeStudy of stem cracks in Norway spruce in Alatskivi provenance traileng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2019-06-10
rioxxterms.freetoread.startdate10.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.