Show simple item record

dc.contributor.advisorAan, Aare
dc.contributor.authorOtsatalo, Toomas
dc.date.accessioned2019-05-29T06:01:52Z
dc.date.available2019-05-29T06:01:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5062
dc.descriptionBakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekavalest
dc.description.abstractKoostatud bakalaureusetöö on masinaehituslik projekt, mille eesmärgiks on töötada välja põllumajandusliku väiketraktori tagarippsüsteemile haagitav tagaroopsahk. Olulisteks alameesmärkideks on tagaroopsaha hõlma optimaalseima kuju ning hõlma hüdraulilise pööramislahenduse konstrueerimine. Töö käigus viidi läbi turu-uuring Eesti tootjate osas, selgitamaks välja sarnaste toodetavate tagaroopsahkade omadused. Projekteeritava tagaroopsaha konstruktsiooni väljatöötamiseks koostati lähteülesanne. Bakalaureusetöö sisulises osas teostati arvutused hõlma kuju disainimiseks, tugevusarvutused pöördtelje, raami ja teiste detailide dimensioneerimiseks ning teostati hüdrosilindrite valik. Tagaroopsaha mugavaks haakimiseks ja kasutamiseks on sahale lisatud statsionaarsed veosõrmed ja toetusjalg. Töö koostamise käigus asuti seisukohale, et optimaalseim hõlma lõiketera lõikenurk pinnase ja lume lõikamiseks on 45o . Pinnase profileerimisel ja lumetõrjel on hõlma sobivaim haardenurk 45o . Töö koostamise käigus kirjeldati hõlma hüdraulilise pööramise realiseerimise probleemi ning otsiti sobivat lahendust. Tagaroopsaha hõlma pööramiseks 280o ulatuses, et tagada võimalus tagaroopsahka kasutada traktori edasi- ja tagasiliikumisel, konstrueeriti hõlma pööramissilindri korpuse kinnituspunkti nihutamiseks vastav mehhanism. Lahendus võimaldab hõlma lihtsalt ja mugavalt pöörata. Töö tulemusena töötati välja universaalse tagaroopsaha konstruktsioon, mis laiendab oluliselt põllumajandustraktori kasutusvõimalusi ning esitatakse soovitused tagaroopsahaga töötamise viiside kohta.est
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis is a mechanical engineering project the aim of which is to develop a rear blade hooked on a rear lifting mechanism of a small agricultural tractor. An important sub-aim is to develop the most optimal shape of the mouldboard of the rear blade and a hydraulic turning solution for the mouldboard. In the course of the thesis, a market survey was conducted among the Estonian manufacturers to determine the characteristics of similar manufactured rear blades. A source task was set to develop the construction of the designed rear blade. In the substantive part of the bachelor’s thesis, calculations for designing the shape of the mouldboard as well strength calculations for dimensioning the rotational axis, frame and other details were made and hydraulic cylinders were selected. Stationary pulling pins and a support foot have been added to the blade for convenient hooking and using of the rear blade. Based on the design, it is believed that the most optimal cutting angle of the cutting blade of the mouldboard for cutting the soil and the snow is 45°. Upon profiling the soil and removing the snow, the most suitable entering angle of the mouldboard is 45°. In the course of writing the thesis, the realisation problem of the hydraulic turning of the mouldboard was explained and a suitable solution was searched for. In order to turn the mouldboard of the rear blade in the extent of 280° to ensure the possibility of using the rear blade when the tractor is moving forward and backward, a corresponding mechanism was constructed to shift the fixation point of the rotating cylinder housing of the mouldboard. The solution allows to turn the mouldboard easily and conveniently. The thesis provides suggestions on how to work with the rear blade. As a result of the thesis, a universal construction of the rear blade was developed which significantly widens the usage possibilities of agricultural tractors.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectlõikenurkest
dc.subjectadradest
dc.subjectmullaharimismasinadest
dc.titleTagaroopsaha projektest
dc.title.alternativeRear blade projecteng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2019-06-04
rioxxterms.freetoread.startdate4.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.