Show simple item record

dc.contributor.advisorMaikov, Kadri
dc.contributor.advisorKose, Marika
dc.contributor.authorKivilo, Karola
dc.date.accessioned2019-05-29T05:27:43Z
dc.date.available2019-05-29T05:27:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5056
dc.descriptionBakalaureusetöö Loodusturismi õppekavalest
dc.description.abstractTänapäeva aina kiiremini linnastuvas ning tõusva elutempoga ühiskonnas jääb loodus inimesele aina kaugemaks ning üha teadlikumalt tuleb läheneda inimese heaolu tagamisele, milles loodus etendab väga olulist rolli. Teaduslikult on kinnitust leidnud looduses lõõgastuse ja puhkuse eesmärgil kulgeva jalutuskäigu heaolu tõstev mõju, mida saab nimetada roheteraapiaks. Käesolev töö uurib Tartu üliõpilaste näitel kuivõrd õppurid teadvustavad ja kasutavad looduses liikumise positiivset mõju nende tervisele. Käesoleva bakalaureuse eesmärk oli selgitada välja tänapäeva tudengite praktikad rohekeskkonnas, sealhulgas loodusradadel viibimise harjumused ning hinnata rohekeskkonnas viibimise praktikaid roheteraapia seisukohast. Materjali ja andmeid koguti avaliku küsimustiku kaudu veebis Google Forms küsitlusvormide abil. Küsitlus oli ankeetküsitluse vormis ning jagati eelkõige läbi suhtlusportaali Facebook, kuid ringles ka Maaülikooli sisestes meililistides. Töö käigus selgus, et tänapäeva tudeng külastab looduskeskkonda pigem tihti ning tajub positiivseid muutusi peale roheala külastust. Õppurite peamiseks eesmärgiks on roheala külastusel looduse nautimine ning stressi maandamine ja lõõgastumine, mis on selge vihje sellele, et üliõpilased teadvustavad looduses viibimise kasulikkust isegi, kui otseselt ei omata taustinfot, kuidas looduses viibimine nende üleüldist heaolu parandab.est
dc.description.abstractIn Nowadays increasingly urbanizing society with constantly rising life pace, people disconnect from nature more and more and it is even more important now than ever to approach human well-being consciously, where nature plays an essential role. It is scientifically proven that walking in nature to relax and rest lifts overall well-being, which can be referred as green therapy. The aim of this research was to observe nowadays collegians practices in the nature, including habits on nature trails and to evaluate customs around the green areas from the position of green therapy. The questions raised during the research are as follows- what are nowadays collegians habits, motivations, and practices on and for visiting green and nature areas. If and how nowadays students could be aware of the positive effect for one's health and well-being by being in nature? Material and data collected by questionnaire through online Google Forms. The data was collected higher extent from the University of Life Sciences and the lesser extent from other universities. The results showed that today's student often visits the natural environment and perceives positive changes after visiting the green area. the main goal of the students are to enjoy nature and stress relief and relaxation when visiting the green area, which is a clear indication that students are aware of the benefits of staying in nature, even if they do not directly have background information on how to improve their well-being in nature.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectroheteraapiaest
dc.subjectmetsakümblusest
dc.subjectkeskkondest
dc.subjectüliõpilasedest
dc.subjectheaoluest
dc.titleLooduses liikumine kui roheteraapia tartu tudengite näitelest
dc.title.alternativeOutdoor activities as green therapy on the example of the students in Tartueng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2019-06-05
dc.contributor.departmentLoodusturismest
rioxxterms.freetoread.startdate5.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.