Show simple item record

dc.contributor.advisorLeht, Malle
dc.contributor.authorKivisto, Gerly
dc.date.accessioned2019-05-28T11:06:47Z
dc.date.available2019-05-28T11:06:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5037
dc.descriptionMagistritöö Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia õppekavalest
dc.description.abstractAhtalehine kareputk on kaheaastane taim, mis on hiljuti hakanud kasvama Kabinas, endisel põllumaal, mida pole sihtotstarbeliselt kümmekond aastat kasutatud. Tegemist on kultuuripelgliku liigiga (Enari 1944), mis on nüüd tulnud otse inimtegevuse keskele kasvama. Töö eesmärgiks on uurida liigi käitumist just nendel kultuurmaadel, püüda leida üles kõik taimed ja ka kaardistada need, jälgida õitsemist ja viljumist ning seemnete idanemist. Andmeid koguti töö eesmärkide täitmiseks suvel. Suve alguses loeti kokku kõik uurimisalal leiduvad ahtalehised kareputked, võeti GPS-iga koordinaadid, mõõdeti pikkused, loeti õisikud ning määrati taime ümbruses olevad kaaslevad liigid. Sügise alguses koguti taimedelt seemneid, mis loeti, kaaluti ja mõõdeti ning talvel tehti nendega idanemise katseid laboratoorsetes tingimustes. Alal, kus uurimustöö toimus, kasvab koos ahtalehise kareputkega veel teisigi kaitsealuseid liike, näiteks nõmmnelk ja niidu-kuremõõk. Sellele alale on plaanis lähemas tulevikus moodustada püsielupaik. Ahtalehise kareputke säilimine on tähtis looduskaitselistel alustel ning võimalikult suure bioloogilise mitmekesisuse säilimiseks.est
dc.description.abstractLaserpitium prutenicum is a biennial plant, which has recently started growing in Kabina on a former farmland which hasn't been used for that purpose for decades. It is a culture timid plant which has now started to grow in the midist of human activity. The subject of this thesis is to research the behaviour on these cultivated lands, find all the plants and map them, follow their flowering and fruition and the germination of the seeds. The data for the thesis was gathered over summers. At the beginning of the summer all of the plants were counted, their GPS coordinates were written down as well as their length, their inflorescences and the plants around them. At the beginning of autumn seeds were gathered from the plants which were counted, weighed and measured and germination lab tests were run on them. More plants other than Laserpitium prutenicum grow on the researched area such as Dianthus arenarius and Gladiolus imbricatus. It is planned to use this area as a permanent growth area. The survival of this plant is important from a conservationist and ethical point of view for the preservation of such biological diversity.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectAhtalehine kareputkest
dc.subjectkaitsekategooriadest
dc.titleAhtalehise kareputke (laserpitium prutenicum) leviku edukus Eestis endistel kultuurmaadel Kabina näitelest
dc.title.alternativeThe successful spreading of laserpitium prutenicum in formerly cultivated lands of Estonia based on Kabinaeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2019-06-04
rioxxterms.freetoread.startdate4.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.