Show simple item record

dc.contributor.advisorMaasikamäe, Siim
dc.contributor.authorAasmäe, Kristjan
dc.date.accessioned2012-06-06T11:19:17Z
dc.date.available2012-06-06T11:19:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/499
dc.description.abstractTöös uuritakse maakasutust ja katastriüksuste piiride ning looduslike piiride paiknemisi. Meile teadaolevalt on uuritud probleemi käsitletult ainult põgusalt. Töö eesmärgiks on välja selgitada probleemid, mis tekivad katastriüksuse piiride ja loodulike piiride mitte kokkulangemisega. Andmeteks on kaartide väljavõtted ning mis on saadud Maa-ameti geoportaalist. Andmete analüüsimiseks kasutati visuaalset vaatlust. Töö tulemusena selgus nelja tüüpi piiriprobleeme: eraldatud riba probleem, teravate nurkade probleem, ligipääsu puudumine ning katastripiiri kulgemine sirgjooneliselt arvestamata looduslikke piire. Maakasutuse probleemid klassifitseeriti kahte rühma: maatüki kuju probleemid ning ligipääsu probleemid. Antud olukorras on võimalik parandada piiride kattuvust nagu ka Johnston väitnud on. Antud töö põhjal on tulevikus võimalik koostada ka kvalitatiivne uuring katastriüksuste piiriprobleemide kohta. Reaalselt võib tööd kasutada piiriprobleemide tutvustamisel õppetöös.est
dc.description.abstractLand use and the placement of cadastrial boundaries and natural boundaries are investigated in this work. At this time as we know, this subject has been researched only slightly. The aim of this thesis is to find out the problems of land use which appear when cadastrial borders and natural borders don’t coincide. The data is in figure format and is obtained from Estonian Land Board’s geoportal. Visual spectating is used to analyze the data. The results of this paper describe four boundary problems: separated strip problem, acute angles problem, accessibility problem and the problem when straight cadastrial boundary doesn’t reckon with natural boundaries. Problems of land use were classified into two groups: problems of parcel shape and problems of accessibility. The coincide of boundaries can be improved as Johnston has also said. Potentially a quantitative research can be carried out based on this paper. In regular life this paper can be used to introduce boundary problems to students in studies.eng
dc.subjectlooduslikud piiridEST
dc.subjectmaakatastridEST
dc.subjectpiirid (territ.)EST
dc.subjectmaakasutusEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleLooduslike piiride ja katastriüksuste piiride kokkulangemineest
dc.title.alternativeCoincide of property and natural boundarieseng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2012-06-07
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.