Show simple item record

dc.contributor.advisorOper, Liis
dc.contributor.authorOrti, Ragne
dc.date.accessioned2019-05-24T10:43:58Z
dc.date.available2019-05-24T10:43:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4952
dc.descriptionBakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekavalest
dc.description.abstractPõllumajanduse arendamiseks pakutakse mitmeid toetuseid, mida rahastab Euroopa Liit. Kõikide põllumajanduslike toetuste taotlemisel kehtivad nõuded, mida taotleja on kohustatud järgima. Aastate jooksul on taotlemisprotsessis nõudeid muudetud, mis on mõjutanud toetuste taotlemist. Esinenud on nõuete vastu eksimist, mille tulemusel on toetussummat vähendatud või on toetus tagasi nõutud. Bakalaureusetöö eesmärgiks on koostada analüüs taimekasvatuse otsetoetuste peamiste rikkumiste kohta ja välja selgitada, kas toetusnõuete muudatused on avaldanud mõju rikkumiste arvule Eestis aastatel 2013- 2018. Statistilise analüüsi tulemusena selgus, et mitmed muudatused taotlemisprotsessis on vähendanud pindalapõhiste toetuste taotlemist, kuid suurendanud rikkumiste arvukust Eestis. Toetusnõuete täitmise muudavad keeruliseks iga-aastased uuendused toetusnõuete kehtestamisel. Pindalapõhiste toetuste infomaterjalid on mahukad ning uutele toetuste taotlejatele raskesti arusaadavad. Otsetoetuste rikkumiste arvukust aitaks seejuures vähendada taotlejate varajasem informeerimine nõuete mittevastavusest, mis on eelkõige seotud muudatustega toetuste saamiseks.est
dc.description.abstractSeveral funds, financed by the European Union, have been created for the development of agriculture in Europe. All the applicants applying for an aid from these funds, are expected to follow certain requirements. Over the years there have been changes to the application process regarding these requirements, which have affected the application for grants. There have also been cases of misconduct that have resulted in a refund or a reduction in the amount granted. The aim of the bachelor’s thesis was to prepare an analysis of the violations of direct payments for crop production and to identify the impact of changes in the requirements for funding from 2013-2018. As a result of the statistical analysis it became clear that several changes in the application process have reduced the applications for area-based payments, but have increased the number of violations in Estonia. Compliance with the requirements for grants is complicated due to the introduction of new annual requirements. Information materials on the area-based grants are bulky and difficult for new applicants to understand. Applicants earlier notification of noncompliance, which are primarly related to changes in grants, would help to reduce the number of infringements of direct payments.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjecttaimekasvatusest
dc.subjecttoetusedest
dc.subjectpõllumajandustoetusedest
dc.titleTaimekasvatuse otsetoetuste nõuete rikkumised aastatel 2013-2018est
dc.title.alternativeNon-compliance with the rules of direct payments for crop production in 2013-2018eng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2019-06-05
rioxxterms.freetoread.startdate5.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.