Show simple item record

dc.contributor.advisorNiin, Gloria
dc.contributor.authorRea, Karin
dc.date.accessioned2019-05-23T10:33:37Z
dc.date.available2019-05-23T10:33:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4894
dc.descriptionBakalaureusetöö Keskkonnaplaneerimise-ja maastikukujunduse õppekavalest
dc.description.abstractBakalaureusetöö eesmärgiks on luua jätkusuutlik ning liigirikas ala Tartu südalinnas asuvale ajaloolisele pargile (Toomemäele). Kuna ala on üsna suur, luuakse sinna erinevaid koosluseid: puisniit, koduaia-ala, esindusala, metsa-ala ning samuti lahendatakse erosiooniohtlike nõlvade probleem. Eelmainitud alad saavad oma iseloomuliku välimuse läbi taimestiku. Taimestik aitab tõsta ka loomade ja lindude arvukust, pakkudes neile pesitsuskohti ning toitu. Ala rekreatsioonilised võimalused säilivad ning ümbritsev ruum muudetakse vaheldusrikkamaks ning huvitavamaks. Töös kasutatakse vaatlusi, intervjuusid ala kasutavate inimestega ning kirjalikke materjale. Vaatluste tulemusena luuakse Toomemäele liigirikkam ning jätkusuutlikum keskkond läbi taimestiku.est
dc.description.abstractBachelor's thesis purpose is to create sustainable and diverse environment for the historical park (Toomemägi) what is in Tartu city centre. Since the grounds are large, the focus is to create different biodiversity: wooden meadow, home garden, representative area, forest area and decrease the erosion on the slopes. Earlier mentioned areas are getting their characteristic looks from vegetation that will help to increase the number of small animals and birds by providing them food and places to build nests. Recreational opportunities will remain and the surrounding environment will be turned more interesting and varied. In this work i used observation, interviews and different written sources. As the results of observations and analyzes in Toomemägi, there will be created more sustainable and diverse environment through vegetation.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectkujundusprojektidest
dc.subjectToomemägiest
dc.subjectliigirikkusest
dc.subjectjätkusuutlikkusest
dc.titleRoheline südaest
dc.title.alternativeGreen hearteng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2019-05-30
dc.contributor.departmentMaastikuarhitektuurest
rioxxterms.freetoread.startdate30.08.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.