Show simple item record

dc.contributor.advisorMoor, Ulvi
dc.contributor.authorMetsar, Edgar
dc.date.accessioned2019-05-20T11:40:14Z
dc.date.available2019-05-20T11:40:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4858
dc.descriptionBakalaureusetöö Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekavalest
dc.description.abstractAntud bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida leheväetiste mõju aedmaasika sortide ‘Sonata’ ja ‘Elianny’ saagile ja vilja massile. Leheväetuskatse viidi läbi Lõuna-Eestis teise aasta maasikaistandikus. Leheväetise variandis anti väetist viis korda, kontrollvariandis pritsiti lehtedele samal ajal vett. Mõlemaid variante väetati ja kasteti ka tilkkastmissüsteemi kaudu. Tulemustest selgus, et leheväetis mõjutas erinevate sortide saaki erinevalt- mõju sordile ‘Elianny’ oli suurem kui mõju sordile ‘Sonata’. ‘Elianny’ lehtedes esines vasepuudus ja ‘Sonata’ lehtedes oli kaltsiumi-, tsingi- ja magneesiumipuudus sõltumata leheväetise kasutamisest. Leheväetiste kasutamine ei suurendanud antud katses statistiliselt oluliselt vilja massi. Leheväetiste kasutamine suurendas `Elianny` puhul statistiliselt oluliselt turustatavat saaki. `Sonata` puhul oli leheväetistega variandis märgata küll tendentsi saagitõusule, kuid statistiliselt olulist erinevust võrreldes kontrollvariandiga ei olnud. Leheväetiste kasutamine oli antud katses siiski majanduslikult tasuv mõlema sordi puhul.est
dc.description.abstractThis bachelor's thesis has been drawn up to investigate the effect of foliar fertilizers on the yield and fruit weight of the strawberry cultivars 'Sonata' and 'Elianny'. The foliar fertilization experiment was conducted in Southern Estonia in second year strawberry plantation. Foliar fertilization was used five times while control treatment was sprayed with water on the leaves at the same time. Both treatments were fertilized and irrigated also with a dripping system. The results showed that foliar fertilizers affected the yield of different cultivars differently - the effect on 'Elianny' was greater than the effect on 'Sonata'. 'Elianny' leaves showed a lack of copper, and 'Sonata' had a lack of calcium, zinc and magnesium, regardless of the use of foliar fertilizers. The use of foliar fertilizers did not significantly increase the weight of the fruit in this experiment. The use of foliar fertilizers resulted in a statistically significant increase in marketable yields for 'Elianny'. In the case of `Sonata' foliar fertilization treatment showed a tendency to increase yield, but there was no statistically significant difference compared to the control. However, the use of foliar fertilizers in this experiment was economically viable for both cultivars.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectväetisedest
dc.subjectaedmaasikasest
dc.subjectsaagikusest
dc.subjectviljadest
dc.titleLehekaudse väetamise mõju aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) ’Sonata’ ja ’Elianny’ viljade suurusele ja saagikuseleest
dc.title.alternativeThe effect of foliar fertilization on fruit size and yield of strawberries (Fragaria x ananassa Duch.) ’Sonata’ and ’Elianny’eng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2019-05-29
dc.contributor.departmentPõllumajandussaaduste tootmine ja turustamineest
rioxxterms.freetoread.startdate29.08.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.