Show simple item record

dc.contributor.advisorKreegimäe, Katrin
dc.contributor.authorOlle, Kadri
dc.date.accessioned2019-05-09T09:22:48Z
dc.date.available2019-05-09T09:22:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4739
dc.descriptionMagistritöö majandusarvestuse ja finantsjuhtimise erialalest
dc.description.abstractEsimest korda ajaloos on tekkinud olukord, kus viis põlvkonda töötavad külg külje kõrval erinevates organisatsioonides ja see toob kaasa endaga mitmeid väljakutseid ja muutusi, millega kohanemiseks on oluline teada ja mõista erinevate generatsioonide väärtusi ning nende kujunemise tausta. Kuna Eestis ei ole veel põlvkondade väärtuste uurimine väga levinud, siis on magistritöö eesmärk välja selgitada Eesti Z-generatsiooni tööväärtused. Uurimistöö eesmärgi saavutamiseks koostatakse küsitlus, mis sisaldab 25 tööga seotud väärtust, millele vastajad annavad oma hinnangu viie palli süsteemis. Vastajad on sündinud aastatel 1996 – 2002, ehk kuuluvad Z-generatsiooni. Küsimustiku tulemuste põhjal selgitatakse välja noorte olulisemad tööväärtused ning analüüsitakse neid võrreldes eelneva, Y-generatsiooni liikmete tööväärtustega. Magistritöö tulemusena toob autor välja soovitused ja nõuanded tööandjatele tuginedes Zgeneratsiooni arvamustele ideaalsest töökohast ja töötingimustest, peamistest prioriteetidest töö valimisel ning nende karjääriootused ja püüdlused. Organisatsiooni edu sõltub tänapäeval suuresti sellest, kuidas toimib organisatsioonikultuur ning kuidas on määratletud ettevõtte enda tähtsaimad väärtused, mida oodatakes ka töötajalt.est
dc.description.abstractFirst time in history five different generations work side by side in different organizations. This brings many challenges and changes that we need to know and understand the values of different generations and background of their formation. Since the study of the values of generations in Estonia is not very common, the aim of the Master’s thesis is to find out the work values of Z generation. In order to achieve the goal of the research, a questionnaire containing 25 work-related values is prepared, which the respondents evaluate in five-ball system. Respondents were born between 1996 and 2002, so they belong to the Z generation. Based on the results of the questionnaire, the most important work values are identified and compared to the work values of Y generation members. As a result of the Master’s thesis, the author presents recommendations and advice to employers based on the Z generation’s views of the ideal workplace and working conditions, their career expectations and aspirations. Today the success of an organization depends largely on how the organizational culture works, and how the most important values of the company itself, which are expected from the employee, are defined.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectpõlvkonnadest
dc.subjectväärtusedest
dc.subjectorganisatsioonikultuurest
dc.subjectZ-põlvkondest
dc.titleZ-generatsiooni tööväärtusedest
dc.title.alternativeThe Work Values of Z Generationeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2019-05-22
dc.contributor.departmentMajandusarvestus ja finantsjuhtimineest
rioxxterms.freetoread.startdate22.08.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.