Show simple item record

dc.contributor.advisorBell, Simon
dc.contributor.authorAl-Taie, Ibrahim Jamal Kadhum
dc.date.accessioned2019-01-11T06:36:00Z
dc.date.available2019-01-11T06:36:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4556
dc.descriptionMaster’s thesis Curriculum in Landscape architectureeng
dc.description.abstractDuring the past 18 years, Baghdad (the capital of Iraq) has been experiencing many radical changes in its political, economic, and cultural fronts. Whether through the invasion of 2003 or what followed after of proxy wars or terrorist attacks. All of this mischief has put to the government focus on security issues facing the country, and the rebuilding of infrastructure projects, which has led to destruction and neglect of a large amount of the city’s green infrastructure among other things through illegal building on private gardens and agriculture designated areas. This, in turn, has resulted in large sealed surface increasing and high urban heat island effect, which is being felt and reported by the city’s residents. In order to have some background, this thesis looks at first at the development of the master plan of Baghdad and the current governing bodies that control and regulate green areas, in addition to exploring literature to understand the benefits of green areas and trees for shade, thermal comfort, and improving the air quality. Then through the two methods: tracking the changes that have occurred in Baghdad in regards to the amount of green areas and number of trees through the mapping of four representative areas of different economic levels and time period building and historical value, and through questionnaires spread through social media, surveying the people’s perception of the city and their understanding and priorities when it comes to green areas and trees. It concluded that there has been a large loss in private gardens areas in all of the study sites neighbourhoods, and the disappearance of the agricultural outskirts of the city, which is referred to as “the green belt”. Moreover, that the people’s perception of these changes has been verified by mapping results of Baghdad.eng
dc.description.abstractViimase 18 aasta jooksul on Bagdad (Iraagi pealinn) kogenud mitmeid radikaalseid muutusi nii poliitika, majanduse kui kultuuri vallas, seda kas 2003. aasta sissetungi või sellele järgnenud varisõdade ja terrorirünnakute tõttu. Kõik see on pannud riigi valitsuse keskenduma julgeolekuküsimustele ja infrastruktuuri taastamisele, mis omakorda on põhjustanud suure osa linna rohealade hävitamise või hooletusse jätmise, mis muuhulgas hõlmab ebaseaduslikku ehitustööd eravalduses olevates aedades ja põllumajanduslikul maal. See omakorda on kaasa toonud suletud pindade osakaalu ja linna soojussaare efekti suurenemise, mida linnaelanikud tajuvad ja raporteerivad. Eesmärgiga anda taustaülevaade, käsitleb käesolev uurimus Bagdadi üldplaneeringu arengut ja praeguste võimuorganite tegevust, kes kontrollivad ja reguleerivad rohealasid, lisaks käsitletakse kirjandust, loomaks arusaama rohealade ja varju pakkuvate puude kasulikkusest, soojusmugavusest ning õhu kvaliteedi parandamisest. Seda on tehtud kahel meetodil: jälgides Bagdadis toimunud muutusi rohealade ja puude hulga osas, kaardistades selleks nelja representatiivset ala, mis erinevad omavahel elatustaseme, ehitusperioodi ja ajaloolise väärtuse poolest, ning levitades sotsiaalmeedias küsimustikke, saamaks aimu, kuidas inimesed oma linna tajuvad, ning millised on nende arusaamad ja prioriteedid rohealade ja puude osas. Kokkuvõtteks saab öelda, et kõigis uuritud piirkondades on toimunud isiklike aedade hulga laiaulatuslik vähenemine, samuti põllumajandusliku maa, millele viidatakse ka kui haljasvööndile, kadumine linna ümbrusest. Ka inimeste teadlikkus nende muutuste toimumisest on Bagdadi tulemuste kaardistamisel kinnitust saanud.est
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectthermal comforteng
dc.subjectlife qualityeng
dc.subjecturban trackingeng
dc.subjectelukvaliteetest
dc.subjectsoojusmugavusest
dc.subjectBagdad
dc.titleTracking the changes of urban green areas in the city of Baghdad for the period of 2000-2018eng
dc.title.alternativeBagdadi linna rohealade struktuurimuutuste vaatlemine perioodil 2000- 2018est
dc.typeThesiseng
dc.date.defensed2019-01-18
dc.contributor.departmentMaastikuarhitektuurest
rioxxterms.freetoread.startdate18.04.2019


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.