Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisorJõudu, Juhan
dc.contributor.authorSilla, Mai
dc.date.accessioned2019-01-02T08:31:11Z
dc.date.available2019-01-02T08:31:11Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4550
dc.descriptionDiplomitöö õpetatud agronoomi kvalifikatsiooni taotlemiseksest
dc.description.abstractKäesolev töö on üheks katseks kaasa aidata kartulikasvatuse tulemusrikkamaks muutmisele omahinda oluliselt tõstmata. Enne kui hakata kasutama või katsetama nn. kasvuregulaatoreid, peab olema rakendatud kõik need kartulikasvatuse põhitõed ja võtted, mis on põhjalikult läbi uuritud. Taimele peab olema kindlustatud võimalikult optimaalsed soojus-, niiskus-, valgus-, temperatuuri- ja toitumistingimused, et taim suudaks reageerida soovitud viisil tema kasvu mõjutamisele regulaatorainetega. Katsetaja püüdis neid tingimusi täita kõigi tema käsutuses оlnud vahenditega. Katse oli rajatud 1984 a. Sakus EMMTUI katsepõllule. Katses oli 5 sorti. Mugulaid piserdati mahapanekueelselt I variandis vasevitrioli 0,002 %-lise lahusega. II variandis oli 0,002 % vasevitrioli lahusele lisatud 1 ml "Sümbionti-1" 10 l lahuse kohta. III variandis oli 0,002 %-lisele vasevitrioli lahusele 10 l kohta lisatud 1 ml "Sümbiont-2". Mikroväetiste suur mõju taimedele toimib taime endofüütide kaudu stimuleerides ja selle tõttu akumuleerub järgnevatel aastatel või järgnevates põlvkondades nende positiivne mõju taimele. Vask ei ole selles mõttes erand. Olenevalt kasvukeskkonna varustatusest, võib "Sümbiontidega" koos kasutada ka mõnd teist mikrоelementi. Maksimaalsete saakide saamiseks on vaja kõikide mikroelementide optimaalset vahekorda. “Sümbiont-1" on valmistatud ženšenni (Panax ginseng) ja "Sümbiont-2" astelpaju (Hippophaë rhamnoides) juurikatest, nende taimede sümbiontsete endofüütsete seente ainevahetusproduktidest ja mõjutavad taime selle sümbiooseid endofüüte stimuleerivalt. Looduslikult eritavad neid aineid mulla mikroorganismid ja selle tõttu ongi mikrobioloogiliselt aktiivsemal mullal taimede kasv intensiivsem. Sortide võrdlemisel saadavaid tulemused sõltuvad suuresti kasvutingimustest, sest see, mis on ühele sordile optimaalne ei ole seda kaugeltki teisele sordile, sellega on seletatav nn. põldresistentsus. "Sümbiontide" mõjul algul pealsete kasv kiirenes, kuid mugulate moodustumise algusest peale jäid maha "Sümbiondita" variandist nii kasvukõrguse kui massi osas, peamiselt varte väiksema massi tõttu. Pealsetele oli suurem “Sümbiont-1" mõju. Ilmnes lehemädaniku hilisem areng mõne päeva võrra "Sümbiont-1" ja veel rohkem "Sümbiont-2" mõjul. See mõju oli tugevam 'Sulevile' ja 'Priekuli varajasele'. Mugulate koguarv on "Sümbiont-1" mõjul olnud suurem kõikidel sortidel. Mugulate arvu ja eriti 50-100 g mugulate arvu suurenemine on suure praktilise tähendusega, sest samal ajal kui paraneb kartuli seemnemugulate kvaliteet nende suurenenud mükotroofsuse tõttu, suureneb ka seemneks sobivate mugulate arv, mis teeb reaalseks "Sümbiontide" perspektiivse kasutamise seemnekasvatuses abinõuna, mis aitaks säilitada termoteraapia ja meristeemeetodi abil saadud head tugeva elu- ja saagivõimega haigusvaba sordiseemet. Suurte ja keskmiste (üle 50 g) mugulate arvu tõstis 'Adrettal', 'Anel' ja 'Mavkal' kõige rohkem "Sümbiont-1", 'Sulevil' ja 'Priekuli varajasel' "Sümbiont-2", kuid üldkokkuvõttes oli see mõju "Sümbiont-1" suurem, ületades kontrolli 0,3-0,9 võrra. Seemneks sobivate 50-100 g mugulate arv suurenes kasvu algul mõlemate "Sümbiontide" mõjul, kuid kasvu lõpul oli see 'Adrettal' ja 'Anel' muutunud negatiivseks, suurte (üle 100 g mugulate) osatähtsuse tõusu tõttu neil sortidel. Neil sortidel on oluline koos "Sümbiontidega" kasutada muid võtteid, mis vähendavad mugulate massi suurema paljunduskoefitsendi kaudu. Mugulasaaki on kasvu algul rohkem suurendanud "Sümbiont-1" sortidel 'Adretta', 'Sulev' ja 'Priekuli varajane'. 'Anel' on teisest võtmisest alates olnud suurem mõju mugulasaagile "Sümbiont-2". 'Mavkal' on viimasel võtmisel olnud suurem "Sümbiont-1”-ga variandi mugula saak. Kõigi sortide keskmiselt on suurem mõju mugulate saagile olnud "Sümbiont-1"-l. Ka suurema tärklisesaagi on andnud "Sümbiont-1" kasutamine. Viimasel võtmisel on suurem mõju olnud 'Adrettale', 'Anele' "Sümbiont-2"-l. Suurim mõju tärklise saagile oli "Sümbiont-1"-l sordile 'Sulev' (53,75%) ja "Sümbiont-2"-l 'Adretta' tärklisesaagile (52,1%). Kaubanduslikku saaki on rohkem tõstnud kasvu algul "Sümbiont-1" ('Mavkal' "Sümbiont-2"). 'Anel' kaubanduslikku saaki, alates 3-st võtmisest, on rohkem tõstnud "Sümbiont-1". 'Adrettal' on kaubanduslikku saaki kogu kasvuperioodil kõige rohkem tõstnud "Sümbiont-1", 'Mavkal' "Sümbiont-2" (kasvu lõpul "Sümbiont-1"). 'Sulevil' alates teisest võtmisest "Sümbiont-1", samuti 'Priekuli varajasel' (viimasel võtmisel "Sümbiont-2"). Tööstusele tärklise tootmiseks kasvatatava kartuli tootmisel (sordid 'Mavka' ja 'Sulev') samuti söödakartuli kasvatamisel ilmselt on efektiivsem "Sümbiont-1", suurema positiivse mõju tõttu kuivaine ja tärklisesisaldusele ja mugulasaagile neil sortidel. Igale sordile on iseloomulik tasuvaim võtmisaeg sõltuvalt realiseerimishinna ja enamsaagi vahekorrast. Suurima maksumusega saak rbl/ha Sort / Võtmine / Maksimaalne maksumus / Tasuvam preparaat / Preparaadi tasuvus 'Adretta' 70 päeval 11562 "Sümbiont-1" 62 kordne 'Ane' 90 päeval 9324,4 "Sümbiont-2" 69 kordne 'Mavka' 80 päeval 8962 "Sümbiont-2" 65 kordne 'Sulev' 70 päeval 10987,5 "Sümbiont-1" 77,3 kordne 'Priekuli varajane' 60 päeval 8438 "Sümbiont-1" 95 kordne "Sümbiontide" kasutamisel tuleks edaspidi silmas pidada nende erinevat mõju nitraatide sisaldusele taimes, mõnel sordil vähendab nitraatide sisaldust üks "Sümbiont", mõnel teine. Samuti on, kui arvestada Sr-90 korrelatsiooni kaltsiumi sisaldusega, mõju strontsiumisisaldusele erinevatel "Sümbiontidel" erinevatele sortidele erinev. Et "Sümbiondid" on mittemürgised, on neil suur tähtsus ka taimede enesekaitse omaduste tõstmise kaudu realiseeruvas mürgiste taimekaitsevahendite kasutamise vähenemises.est
dc.description.abstractGrowth stimulators “Symbiont-1" and “Symbiont-2" influence on the dynamics of the growth dynamics of some potato sorts. Thesis for the qualification of the agronomist. This work is another attempt to grow potatoes without raising the cost significantly. Before you begin to apply or experience the so-called growth regulators, all techniques and methods that have already been thoroughly studied should be applied. Plants should be provided with the best possible condition: heat, humidity, temperature, lighting, nutrition. The tester tried to fulfill these conditions with all the means at her disposal. The experiment was conducted on the experimental field of the Estonian Institute of Agriculture and Earth Sciences in Saku, Estonia, in 1984. The experiment was conducted on five sorts' of potatoes. A landing was sprayed with: in variant I, a 0.002% solution of copper vitriol; in variant II, copper vitriol solution and 1 ml of symbiont-1 per 10 l of solution was added to the same; in variant III, 1 ml of symbiont-2 per 10 liters solution was added to the copper vitriol solution. The effect of micronutrients on plants takes place via plants' endophytes stimulation and through this accumulating their positive effect on the plant for following years or generations. Copper in this sense is no exception. Depending on the availability of microelements in the soil, we can use also other microelements with symbionts. For receiving maximum yields is needed to use the optimal ratio of all these elements. "Symbiont-1" is made from metabolites, endophytic fungi of ginseng (Panax ginseng) roots, and "Symbiont-2" of sea-buckthorn rhineberry (Hippophaë rhamnoides) by stimulating symbiotic plant endophytes. In nature, these substances secrete microorganism of the soil and therefore are microbiologically more active in soils. The results obtained when comparing, varieties largely depend on growth conditions. The fact that one "Symbiont" is optimal for one potato sort, may not be appropriate for another. This explains the so-called field-resistance principle of soil. Under the influence of "Symbiont" at the beginning, the growth of the tops of plants quickens, but with the formation of tubers, the tops of plants fall behind both in height and in the mass from the variants without "Symbionts" mainly due to the smaller mass of stems. The action of "Symbiont-1" on the growth of tops: it turned out that phytophthora blight starts a few days later when exposed to "Symbiont-1" and even later with "Symbiont-2" This effect is especially noticeable in the varieties of 'Sulev' and 'Priekuli varajane' (early harvest). The number of tubers had increased when exposed to "Symbiont-1" in all sorts. The number of large and medium-sized tubers (over 5Og) increased most of all in the 'Adretta', 'Ane', and 'Mavka' varieties when exposed to Symbiont-1, and in the 'Sulev' and 'Priekuli varajane' in the varieties by "Symbiont-2", but in general, the influence of "Symbiont-1" is stronger and exceeds the control variant on average 0.3-0.9 for each plant. The number of seed tubers 50-100g increased under the influence of both "Symbionts", but at the end of growth, the varieties 'Adretta' and 'Ane' became negative due to the formation of more than 100g tubers in these varieties. In these varieties, it is important to use other methods together with the "Symbionts", which reduce the weight of the tuber, but increase the number of tubers. The increase in the number of tubers 50-100g has great practical importance. The increase in the number of seed tubers with simultaneous improvement of their quality due to mycotrophy allows preserving the vitality and health of the seed material obtained using the meristem method with the thermotherapy. The full quantity of tubers increased from "Symbiont-1" in the varieties 'Adretta', 'Sulev' and 'Priekuli varajane'. In the sort 'Ane' from the beginning to the second harvest, the "Symbiont-2" had a greater impact. On the sort 'Mavka' in the last harvest of tubers was greater with "Symbiont-1". In average for all sorts/varieties, the commercial yield increased more with the use of "Symbiont-1". The use of "Symbiont-1" gave greater total yield and starch yield, but It turned out that at the last harvest "Symbiont-2" had greater effect on 'Adretta' and 'Ane'. The starch yield was greater for sort 'Sulev' with "Symbiont-1" (53,75%) and by "Symbiont-2" on 'Adretta' (52,1%). For standard marketable potatoes it is more profitable to use "Symbiont-2" because of the lower cost of a non-standard tuber. For (yellow) food potatoes it is more profitable to use "Symbiont-1" and for (white) industrial and cattle feed potatoes "Symbiont-2". In the beginning of growth the commercial yield was greater by "Symbiont-1" but for 'Mavka' by "Symbiont-2". For sort 'Ane' there was more commercial yield starting from 3rd harvest by "Symbiont-1". For 'Adretta' the commercial yield was most increased during the whole growth period by "Symbiont-1", for 'Mavka' by "Symbiont-2", also "Symbiont-2" on the last harvest for sort - 'Priekuli varajane' (early harvest). For potatoes as a source for manufacturing starch varieties 'Mavka' and 'Sulev' and other white animal feed potatoes is more effective to use "Symbiont-1" because of increase in dry substance and starch for tuber on these sorts. For each sort there is a specific most yielding time for harvesting depending on the price of the crop and the first crop harvesting relation. Maximum benefits in rubles / ha Sort Harvest Maximum Best Earning back the cost on earnings "symbiont" of "symbiont" 'Adretta' 70 day 11562 "Symbiont-1" 62 times 'Ane' 90 day 9324,4 "Symbiont-2" 69 times 'Mavka' 80 day 8962 "Symbiont-2" 65 times 'Sulev' 70 day 10987,5 "Symbiont-1" 77,3 times 'Priekuli varajane' 60 day 8438 "Symbiont-1" 95 times When using "Symbionts", one should keep in mind their different influence on the content of nitrates in plants. In some varieties of potatoes, the content of nitrates is reduced by one "Symbiont" and in others by another. Under the influence of different "Symbionts" on different varieties of potatoes, the amount of calcium also varies accordingly to the content of strontium-90. Since "Symbiont" is not poisonous and it contributes to the improvement of plant self-defense, it is of great importance that the use of pesticides can be limited.eng
dc.description.abstractWachstumstimulatoren “Symbiont-1” und “Symbiont-2” Einflüsse auf die Dynamik der Wachstumdynamik einiger Kartoffel-sorts. Diplomarbeit zur Qualifizierung des Agronomen. Diese Arbeit ist ein weiterer Versuch, Kartoffeln anzubauen, ohne die Kosten erheblich zu erhöhen. Bevor Sie die sogenannten Wachstumsregulatoren anwenden oder erleben, sollten Sie alle Techniken und Methoden anwenden, die bereits gründlich untersucht wurden. Pflanzen sollten mit den bestmöglichen Bedingungen versorgt werden: Hitze, Feuchtigkeit, Temperatur, Beleuchtung, Ernährung. Die Testerin versuchte, diese Bedingungen mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu erfüllen. Das Experiment wurde 1984 auf dem Versuchsfeld des Estnischen Instituts für Landwirtschaft und Geowissenschaften in Saku, Estland durchgeführt. Das Experiment wurde an fünf Kartoffelsorten durchgeführt. Eine Landung wurde besprüht mit: in Variante I eine 0,002% ige Lösung von Kupfervitriol; in Variante II wurden Kupfervitriollösung und 1 ml Symbiont-1 pro 10 l Lösung zu derselben zugegeben; In Variante III wurde der Kupfervitriollösung 1 ml Symbiont-2 pro 10 Liter Lösung zugesetzt. Die Wirkung von Mikronährstoffen auf Pflanzen erfolgt durch die Stimulierung der Endophyten der Pflanzen und dadurch, dass sich deren positive Wirkung auf die Pflanze für die folgenden Jahre oder Generationen ansammelt. Kupfer ist in diesem Sinne keine Ausnahme. Je nach Verfügbarkeit von Mikroelementen im Boden können wir auch andere Mikroelemente mit Symbionten verwenden. Um maximale Erträge zu erzielen, ist es erforderlich, das optimale Verhältnis aller dieser Elemente zu verwenden. "Symbiont-1" wird aus Metaboliten, endophytischen Pilzen von Ginseng (Panax Ginseng) -Wurzeln und "Symbiont-2" von Sanddorn-Rheinbeere (Hippophaë Rhamnoides) durch Stimulierung von symbiotischen Pflanzenendophyten hergestellt. In der Natur sekretieren diese Substanzen Mikroorganismen des Bodens und sind daher mikrobiologisch aktiver in Böden. Die beim Vergleich erzielten Ergebnisse hängen stark von den Wachstumsbedingungen ab. Die Tatsache, dass ein "Symbiont" für eine Kartoffelsorte optimal ist, ist für eine andere möglicherweise nicht geeignet. Dies erklärt das sogenannte Feldwiderstandsprinzip des Bodens. Unter dem Einfluss von "Symbiont" zu Beginn beschleunigt sich das Wachstum der Pflanzenspitzen, aber bei der Knollenbildung fallen die Pflanzenspitzen sowohl in der Höhe als auch in der Masse hinter den Varianten ohne "Symbionts" zurück die kleinere Masse der Stiele. Die Wirkung von "Symbiont-1" auf das Wachstum von Oberteilen: Es stellte sich heraus, dass Phytophthora blight einige Tage später bei "Symbiont-1" und später sogar bei "Symbiont-2" beginnt. Dieser Effekt macht sich besonders bei den Varietäten bemerkbar von 'Sulev' und 'Priekuli varajane' (früher Harwest). Die Anzahl der Knollen war bei allen Expositionen gegenüber "Symbiont-1" gestiegen. Die Anzahl der großen und mittelgroßen Knollen (über 50 g) erhöhte sich vor allem bei den Varetta-Sorten 'Adretta', 'Ane' und 'Mavka', wenn sie Symbiont-1 ausgesetzt waren, und bei den Sorten 'Sulev' und 'Priekuli varajane' durch "Symbiont-2". Im Allgemeinen ist der Einfluss von "Symbiont-1" jedoch stärker und überschreitet die Kontrollvariante im Durchschnitt um 0,3 bis 0,9 für jede Pflanze. Die Anzahl der Saatknollen 50-100 g nahm unter dem Einfluss beider "Symbionten" zu, aber am Ende des Wachstums wurden die Sorten 'Adretta' und 'Ane' aufgrund der Bildung von mehr als 100 g Knollen in diesen Sorten negativ. Bei diesen Sorten ist es wichtig, andere Methoden zusammen mit den "Symbionts" zu verwenden, die das Gewicht der Knolle verringern, jedoch die Anzahl der Knollen erhöhen. Die Erhöhung der Anzahl der Knollen 50-100g ist von großer praktischer Bedeutung. Die Erhöhung der Anzahl der Samenknollen bei gleichzeitiger Die Verbesserung ihrer Qualität durch Mykotrophie ermöglicht die Erhaltung der Vitalität und Gesundheit des Saatguts, das mit der Meristem-Methode bei der Thermotherapie gewonnen wird. Die volle Knollenmenge stieg von "Symbiont-1" in den Sorten 'Adretta', 'Sulev' und 'Priekuli varajane' an. In der Sorte 'Ane' vom Anfang bis zur zweiten Ernte hatte der "Symbiont-2" eine größere Wirkung. Bei der Sorte 'Mavka' war die letzte Ernte der Knollen mit "Symbiont-1" größer. Im Durchschnitt aller Sorten / Sorten stieg der kommerzielle Ertrag mit "Symbiont-1" stärker an. Die Verwendung von "Symbiont-1" führte zu einer höheren Gesamtausbeute und Stärkeausbeute, es stellte sich jedoch heraus, dass "Symbiont-2" bei der letzten Ernte eine größere Wirkung auf 'Adretta' und 'Ane' hatte. Die Stärke-Ausbeute war bei Sorte 'Sulev' mit "Symbiont-1" (53,75%) und bei "Symbiont-2" auf 'Adretta' (52,1%) höher. Für marktübliche Standardkartoffeln ist die Verwendung von "Symbiont-2" aufgrund der geringeren Kosten einer nicht standardgemäßen Knolle vorteilhafter. Für (gelbe) Speisekartoffeln ist es günstiger, "Symbiont-1" und für (weiße) Industrie- und Viehfutterkartoffeln "Symbiont-2" zu verwenden. Zu Beginn des Wachstums war die kommerzielle Ausbeute um "Symbiont-1" höher als bei 'Mavka' von "Symbiont-2". Für Sorte 'Ane' gab es mehr kommerzielle Erträge ab der dritten Ernte durch "Symbiont-1". Für 'Adretta' wurde der kommerzielle Ertrag während der gesamten Wachstumsperiode am stärksten durch "Symbiont-1" erhöht, für 'Mavka' durch "Symbiont-2" auch "Symbiont-2" für die letzte Ernte - 'Priekuli varajane' (frühe Ernte). Für Kartoffeln als Quelle für die Herstellung von Stärkesorten: 'Mavka' und 'Sulev' sowie andere weiße Futtermittelkartoffeln sind bei der Verwendung von "Symbiont-1" wirksamer, da die Trockensubstanz und die Stärke der Knollen dieser Sorten zunehmen. Für jede Sorte gibt es eine bestimmte Ertragszeit für die Ernte, abhängig vom Preis der Ernte und der ersten Ernte-Beziehung. Maximaler Nutzen in Rubel / ha Sort Harwest Maximum Best Die Kosten wieder verdienen "Symbiont" von "Symbiont" 'Adretta' 70 Tag 11562 "Symbiont-1" 62 mal 'Ane' 90 Tag 9324,4 "Symbiont-2" 69 mal 'Mavka' 80 Tag 8962 "Symbiont-2" 65 mal 'Sulev' 70 Tag 10987,5 "Symbiont-1" 77,3 mal 'Priekuli varajane' 60 Tag 8438 "Symbiont-1" 95 mal Bei der Verwendung von "Symbionten" sollte der unterschiedliche Einfluss auf den Nitratgehalt in Pflanzen berücksichtigt werden. Bei einigen Kartoffelsorten wird der Nitratgehalt um einen "Symbiont" und in anderen um einen anderen reduziert. Unter dem Einfluss verschiedener "Symbionten" auf verschiedene Kartoffelsorten variiert auch die Calciummenge entsprechend dem Strontium-90-Gehalt. Da "Symbiont" nicht giftig ist und zur Verbesserung der Selbstverteidigung von Pflanzen beiträgt, ist es von großer Bedeutung, dass der Einsatz von Pestiziden eingeschränkt werden kann.ger
dc.publisherEesti Põllumajanduse Akadeemiaest
dc.subjectkartulikasvatusest
dc.subjectdiplomitöödest
dc.subjectkasvustimulaatoridest
dc.subjectkasvuregulaatorid (põllum.)est
dc.subjectkartulest
dc.subjectsordidest
dc.subjectsaagikusest
dc.subjecttärklisest
dc.title"Sümbiont-1” ja "Sümbiont-2” mõju mõnede kartulisortide mugulate kasvudünaamikaleest
dc.title.alternativeВлияние стимуляторов роста “Симбионт-1" и “Симбионт-2" на динамику накопления урожая клубней : Дипломная работа на соискание квалификации ученого агрономаrus
dc.typeThesisen
dc.contributor.departmentEesti Põllumajanduse Akadeemia. Kaugõppeteaduskond. Agronoomia erialaest


Failid selles nimetuses

Thumbnail

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.