Show simple item record

dc.contributor.advisorMaante, Mariana
dc.contributor.advisorRätsep, Reelika
dc.contributor.authorTannberg, Reemet
dc.date.accessioned2018-06-05T12:36:07Z
dc.date.available2018-06-05T12:36:07Z
dc.date.availableLõputööle on üldsusele avalikustamise ja kättesaadavaks tegemise osas seatud tähtajatu piirangest
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4408
dc.descriptionMagistritöö Aianduse õppekavalest
dc.description.abstractViinapuu hübriidsortide kasvatamine on Eesti kliimas alles uus tootmisala ja seetõttu napib kogemusi tootjatel ja vähe on ka katsetulemusi ning andmeid saagi biokeemilise koostise kohta. Lähtudes eelnevatest uuringutest võis püstitada hüpoteesi, et katmikalal ja avamaal on polüfenoolsete ühendite sisaldus viinamarjades erinev. Magistri töö eesmärgiks oli selgitada välja kiletunnelis kasvatamise mõju viinapuu hübriidsortide (’Rondo’, ’Zilga’ ja ’Hasanski Saldki’) fenoolsete ühendite sisaldusele ja antotsüaanide profiilile. Uurimistöö viidi läbi Eesti Maaülikooli Rõhu Katsejaamas (avamaa) ja Tori Siidritalus (kiletunnel) Pärnumaal 2017. aastal. Viinamarju analüüsiti Eesti Maaülikooli Aianduse osakonna ja Polli Aiandusuuringute Keskuse laboratooriumites.est
dc.description.abstractGrowing hybrid grape cultivars in Estonian climate is a new production area, and therefore there is a shortage of experience for producers, lack of study results and data on the biochemical composition of the yield. Based on previous studies, a hypotheses could be made that the content of polyphenolic compounds in grapes differ from the high tunnel and the open field conditions. The aim of the master's thesis was to find out the effect of the high tunnel conditions on the content of phenolic compounds of the grape hybrid cultivars ('Rondo', 'Zilga' and 'Hasanski Sladki') and on the anthocyanin profile. The research was carried out at the Estonian University of Life Sciences at the Rõhu experimental station (open field plantation) and Tori Siidritalu (high tunnel) in Pärnu county in 2017. The grapes were analyzed at the laboratory of the Department of Horticulture and Polli Horticultural Research Center of the Estonian University of Life Sciences.eng
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectviinapuuest
dc.subjecthübriididest
dc.subjectbiokeemiaest
dc.titleFenoolsete ühendite sisaldus viinapuu (Vitis) saagis sõltuvalt kasvukeskkonnastest
dc.title.alternativePhenolic compounds in grapevine (Vitis) yield depending on growing enviromenteng
dc.typeThesiseng
dc.date.defensed2018-06-07
dc.contributor.departmentAiandusest
rioxxterms.freetoread.startdateTähtajatu/
rioxxterms.freetoread.startdateTermless


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.