Show simple item record

dc.contributor.advisorKose, Marika
dc.contributor.advisorKull, Tiiu
dc.contributor.authorTammiste, Diana Elisa
dc.date.accessioned2018-06-01T08:44:49Z
dc.date.available2018-06-01T08:44:49Z
dc.date.created2018-06-05
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4362
dc.descriptionBakalaureusetöö Keskkonnakaitse õppekavalest
dc.description.abstractTallamisest tuleneva ökoloogilise koormustaluvuse uurimiseks on välja töötatud erinevaid metoodikaid ja läbi viidud palju uurimusi, ent antud uurimistöö koostamise hetkel polnud võimalik leida ühtegi teaduslikku uurimust, mis kajastaks räätsaturismi mõju. Käesoleva uurimistöö põhieesmärk on jalgsi ja räätsadega tallamise koormusest tuleneva mõju uurimiseks sobiva metoodika väljatöötamine sookooslustes. Töö teoreetilises osas tutvustatakse erinevaid tallamiskoormusest tulenevate mõjude uurimiseks kasutatuid metoodikaid, mida sookooslustes läbiviidava katse tarbeks vajadusel täiendatakse ning kaasajastatakse. Lisaks kirjeldatakse pinnase profiili mõõtmiseks välja töötatud sookooslustes rakendatavat metoodikat. Töö tulemustest selgus, et tallamiskoormusest tuleneva mõju uurimiseks sookoosluste tarbeks planeeritud katse disain andis käesolevas uurimistöös kajastatud kujul läbiviijate hinnangul soovitud tulemuse. Planeeritud transektide ning prooviruutude suurus oli tallamiskoormusest tuleneva mõju hindamiseks sobiv. Samuti täitsid geobotaanilise analüüsi ning profiili mõõtmise jaoks rakendatud metoodikad oma eesmärki. Tuginedes antud uurimistöö tulemustele, võib öelda, et kajastatud metoodikat kasutades on tallamiskatse läbiviimine sookooslustes võimalik.est
dc.description.abstractDifferent methodologies have been elaborated and many studies have been carried out to measure the carrying capacity of mire habitats under different trampling loads, however, at the time of this study, there was no documented scientific research that would reflect the impact of bog-shoe tourism. The main objective of this research was to elaborate a methodology suitable for measuring the impact of trampling caused by foot and with bog-shoes in mire habitats. The theoretical part of the study presents the methodologies that are already used to study the effects of trampling, which, if necessary, are supplemented and updated. In addition, the methodology used to measure the profile of the mire habitats ground cover is described. The results show that the described design of trampling experiment elaborated for measuring the impact of trampling in mire habitats gave the performers the desired result. The size of the planned transects and measurements of the subplots was appropriate for assessing the impact of trampling. Methodologies used for the the geo-botanical analysis and to measure the profile also fulfilled its purpose. Based on the results of present research we can say that using the described methodology it is possible to carry out an experimental trampling study in mire habitats.eng
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectkoormustaluvusest
dc.subjecttallamineest
dc.subjectloodusturismest
dc.subjectsookooslusedest
dc.titleTallamisest tuleneva koormuse mõõtmise metoodika väljatöötamine ja rakendamine sookooslustes kullisoo näitelest
dc.title.alternativeElaborating the methods to measure the response of mire habitats to different trampling loadseng
dc.typeThesiseng
dc.date.defensed2018-06-05
dc.contributor.departmentKeskkonnakaitse ja maastikukorraldusest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.