Show simple item record

dc.contributor.advisorMaasikamäe, Siim
dc.contributor.authorÕigus, Krista
dc.date.accessioned2018-05-29T06:26:25Z
dc.date.available2018-05-29T06:26:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4271
dc.descriptionMagistritöö Maakorralduse ja kinnisvara planeerimise õppekavalest
dc.description.abstractKäesolev lõputöö on koostatud Tartu lähivalla Luunja valla näitel ning omab konkreetset eesmärki. Kuna Luunja vald on koostamas uut, valla territooriumit hõlmavat, üldplaneeringut on lõputöö eesmärgiks anda ülevaade valla planeeringualadest ning detailplaneeringutest, mis neid alasid katavad. Planeeringute analüüsi tulemusena on koostatud Luunja vallale tööprogrammi ArcGis põhine planeeringute süsteem, mida kasutades on lihtne ja kiire visualiseerida, talletada ja otsida planeeringualade kohta vajalikku informatsiooni. Tegemist on aktuaalse teemaga, kuna eeslinnastumine on kogumas üha enam populaarsust, kuid linnalähedate maa-alade planeeringutega ei suudeta tihti realiseerumiseni jõuda. Seda tõestavad ka käesoleva uurimistöö tulemused. Lõputöö tulemustest selgub, et hetkel on Luunja vallas kokku 237 planeeringuala. Neist 148 on kehtestatud planeeringud, 12 planeeringut kehtetud ja 6 planeeringut osaliselt kehtetuks tunnistatud. Lisaks on Luunja vallas hetkel 22 planeeringut, mis on koostamisel, 5 planeeringul on menetlus lõpetatud, 10 detailplaneeringul on algatamise taotlused menetluses, kuid hetkel on planeeringud algatamata. 34 planeeringut vallas on seisvad planeeringud, see tähendab, et planeeringud on küll algatatud, kuid neid pole hetkel lõpuni koostatud. Põhjused miks planeeringuid pole lõpuni koostatud on erinevad. Uuringust selgus, et enamjaolt on planeeringute seisma jäämise põhjused finantsilised, kuid peale rahaliste vahendite puudumise, esineb ka teisi olulisi murekohti. Uuringu läbiviimiseks kasutati Eesti Topograafilisest Andmekogust kättesaadavaid andmeid ning Maa-ameti katastri andmeid 1998-2017 aasta kohta. Programmiga ArcGis koostati vallale planeeringute süsteem, mis talletab informatsiooni planeeringualade kohta. Töö tulemused on eelkõige kasulikud Luunja vallale. Lisaks võiksid kasu saada uurimistulemustest ka kinnisvaraarendajad, tootmisettevõtete juhid ning teised ärimehed, lisaks ka kinnisvara osta soovivad inimesed. Tulemused annavad huvitatud osapooltele ülevaate Luunja valla planeeringualadest ning ka neist aladest, mis on planeeringutele avatud ehk planeerimata.est
dc.description.abstractIn the present thesis, the author focuses on analysing the current situation in the planning activities in Luunja parish. As a new comprehensive plan is being prepared for Luunja parish, the main goal of the graduation thesis is give an overview of the planning areas covering the territory of the parish as well as their current status and future plans. As a result of the analysis the author composed a planning system for the Luunja parish which would be easy to manage and would display the entire existing information about the planning areas. The author thinks, that the subject is topical, because suburbanisation is getting more popular in Estonia, but unfortunately all these detail plans which are drawn up by periurban areas do not get realized. The significant results obtained from the analysis shows that there are 237 plans in Luunja parish. Of these, 148 are established plans, 12 are invalid and 6 are partially invalid, 22 plans are being prepared, proceedings have been terminated for 5, proposals to initiate the preparation of a detailed plan are being proceeded for 10, but the preparation of plans has not been initiated yet, and 34 plans are pending with preparation initiated, but not implemented yet. Reasons why there are many areas without houses are very different but almost every area owner said there is no financial resources to start building. The source data used in the research were the cadastral units formed in Luunja parish in the years 1998–2017. Information on the cadastral units of residential, commercial and production land formed in Luunja parish was retrieved from the cadastral data of the Land Board and the database of the Estonian National Topographic Database. With program ArcGis created planning system for Luunja parish, which is easy to use and helps visualise the planning area while also providing comprehensive information on it. The results of the research are mainly valuable for Luunja parish. Also, this paper may be of interest real estate developers, managers of manufacturing plants and other operators who wish to develop their businesses on the territory of Luunja parish. Furthermore, the results of the survey are useful for buyers who would like to buy a home on the banks of the River Emajõgi in the beautiful Luunja parish.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjecteeslinnastumineest
dc.subjectruumiline planeerimineest
dc.subjectLuunja valdest
dc.subjecteeslinnadest
dc.titleLuunja valla planeeringute analüüsest
dc.title.alternativeThe Analysis of the Luunja Municipality Planseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2018-06-07
dc.contributor.departmentGeomaatikaest


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.