Show simple item record

dc.contributor.advisorMoor, Ulvi
dc.contributor.authorKoit, Debora
dc.date.accessioned2018-05-28T06:45:43Z
dc.date.available2018-05-28T06:45:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4217
dc.descriptionBakalaureusetöö Aianduse õppekavalest
dc.description.abstractAedmaasikas (Fragaria x ananassa) on väga hinnatud vili oma maitse ja tervislikkuse poolest. Eestis kasvatatakse peamiselt maasikasorte ’Sonata’ ja ’Polka’, mis on saagikad, kuid vastuvõtlikud seenhaigustele. Seenhaigused vähendavad oluliselt saagikust ja nende keemiline tõrje on kulukas. Maasikakasvatuse arenemiseks on vaja uusi vähemalt sama saagikaid, kuid haigustele vastupidavamaid sorte. Bioloogiliste tõrjevahendite kasutamise populaarsus on suurenemas teadlikuma tarbijakäitumise tulemusel. Varasemalt on Eestis uuritud tolmeldajatega taimeõitele kantavat biopreparaadi Prestop Mixi mõju, mis on vähendanud maasikate hahkhallitusse nakatumist. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada seitsme Eestis vähelevinud või üldse mitte kasvatatud maasikasordi saagikus, viljade kvaliteet ja meeldivus tarbijale, ning lisaeesmärgiks oli välja selgitada preparaadi Prestop mõju saagikusele. Katses olid sordid ’Asia’, ’Faith’, ’Figaro’, ’Flair’, ’Manille’, ’Sonsation’, ’Vibrant’. Kontrollsordiks oli ’Sonata’. Katse viidi läbi 2017. aasta suvel Tartumaal Kindel Käsi OÜ tootmisistanduses. Taimi leotati istutamiseelselt preparaadis Prestop. Korjeperioodil teostati saagiarvestus, määrati viljade mahla kuivaine, orgaaniliste hapete sisaldus, vilja tugevus ning uuriti viljade meeldivust tarbijatele. ’Sonsation’ ületas kontrollsordi ’Sonata’ ja kõikide teiste katses olnud sortide saagikuse. ’Sonsation’ oli ’Sonataga’ võrdväärselt sama hea välimuse ja maitsega. ’Sonataga’ sarnanes magususe ja maitse poolest sort ’Asia’. Peaaegu kõikide sortide puhul ei avaldanud Prestopiga töötlus statistiliselt olulist mõju saagile, mahla kuivaine sisaldusele ega vilja tugevusele. Orgaaniliste hapete sisalduse puhul oli Prestopiga töötlusel mõju negatiivne. Uurimistöö põhjal võib maasikakasvatajale soovitada sorti ’Sonsation’, mis oli saagikam kui ’Sonata’ ja meeldis tarbijatele samaväärselt. 2018. aastal jätkuvad katsed sordiga ’Sonsation’, et selgitada välja vastupidavus närbumistõvele ja preparaadi Prestop mõju patogeeniga Verticillium dahliae nakatunud mullal.est
dc.description.abstractStrawberry (Fragaria x ananassa) fruits are widely appreciated for their taste, aroma and health-beneficial properties. The main strawberry cultivars grown in Estonia are high yielding ‘Sonata’ and ‘Polka’ however they are susceptible to fungal diseases. Fungal diseases significantly reduce the yield and their chemical control is expensive. Therefore, new cultivars which would have similar productivity, but higher resistance to diseases are necessary for the development of the strawberry production. The popularity of using biopesticides is on the rise due to the more informed consumers who prefer environmentally friendly production technologies. Previous studies in Estonia with entomovector-technology and biological fungicide Prestop Mix have indicated that Prestop Mix reduces Botrytis spp. infection in strawberries. The aim of this thesis was to determine the yield, fruit quality and consumer appreciation of the six strawberry cultivars in Estonia. Additional aim was to find out the effect of pre-planting soaking of plants in Prestop on the yield. Following new strawberry cultivars were used at the experiment: ’Vibrant’, ’Asia’, ’Manille’, ’Sonsation’, ’Figaro’, ’Flair’, ’Faith’; ’Sonata’ was used as control. The experiment was conducted in Kindel Käsi OÜ production field in Tartu county in the summer 2017. Plants were soaked in 0.5% Prestop suspension before planting. Marketable yield, fruit soluble solids, titratable acidity, firmness and consumer liking were determined. The yield of ‘Sonsation’ exceeded the yield of control cultivar ‘Sonata’ and also other experimental cultivars. ‘Sonsation’ was on par with ‘Sonata’ in appearance and taste. ‘Sonata’ and ‘Asia’ were similar in taste and sweetness. Prestop did not have statistically significant effect on the yield, fruit soluble solids content or firmness in almost any of the cultivars. In the case of organic acids, treatment with Prestop had a reducing effect on some cultivars. Based on one-year results, ‘Sonsation’ can be recommended to strawberry growers due to higher productivity than 'Sonata' and high appreciation among consumers. Experiments with cultivar ‘Sonsation’ will be continued to determine the resistance of this cultivar to Verticillium wilt and the effect of Prestop on the plant survival in the soil infected with Verticillium dahliae.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectaedmaasikasest
dc.subjectsordidest
dc.subjectsaagikusest
dc.subjectviljadest
dc.subjectkvaliteetest
dc.titleAedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) uute sortide saagikus ja saagi kvaliteet Eestis sõltuvalt taimede istutuseelsest mõjutamisest preparaadiga Prestopest
dc.title.alternativeYield and fruit quality of new strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) cultivars in Estonia as affected by pre-planting treatment with Prestopeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2018-06-05
dc.contributor.departmentAiandusest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.