Show simple item record

dc.contributor.advisorMaasikamäe, Siim
dc.contributor.authorOnga, Leigi
dc.date.accessioned2018-05-25T11:01:18Z
dc.date.available2018-05-25T11:01:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4166
dc.descriptionBakalaureusetöö Geomaatika õppekavalest
dc.description.abstractIga ülikooli lõpetanu sooviks on asuda õpitud erialal ka tööle. Ometigi võib juhtuda, et tööandja ja ülikooli nägemused sellest, mis on kandideerimisel oluline, erinevad märkimisväärselt. Seetõttu on vaja uurida, milliseid teadmisi ja oskusi maakorralduse ja kinnisvara valdkonnas töötaja puhul hinnatakse ning kuidas ennast tulevase tööandja poolt nõutavaks teha. Et tööturul konkurentsivõimeline olla, peab kandideerija teadma ka seda, missuguseid erialast lähtuvaid teadmisi ja oskuseid standardite järgi eeldatakse ning kui suur osa on vastutusel ja võimel teostada tööd iseseisvalt. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada maakorralduse ja kinnisvara valdkonna töötajate ja tööandjate erialaste teadmiste ja oskuste vajadus. Teema analüüsimiseks saadeti ankeetküsitlus maakorralduse ja kinnisvara valdkonnas töötavatele inimestele, kuna nende isiklik arvamus on esmatähtis. Saadud tulemused on edaspidi informatsiooniks lõpetanutele , millistele teadmistele ja oskustele juba nii õpingute ajal kui ka töökohale kandideerimisel, rõhku panna. Antud uurimuse läbi viimiseks koostati ankeetküsitlus, millele vastajaid oli kokku 85 inimest erinevatelt maakorralduse ja kinnisvara planeerimise ametikohtadelt. Ankeetküsitlus valiti seetõttu, et see meetod annab uurimuse läbiviija arvates kõige efektiivsema tulemuse. Lisaks on töö toetamiseks uuritud kutsekvalifikatsiooni saamiseks kehtestatud erialaseid kutsestandardeid ning välja toodud kutse saamiseks nõutud oskused ja teadmised. Lõpetuseks analüüsiti vastanute arvamust teadmiste ja oskuste vajalikkusest. Tulemusena selgus, et olenemata valdkonnast peetakse olulistemateks arvuti-, katastri- ja maakorraldusalaseid teadmisi ning oskustest tähtsustatakse võimekust lahendada sujuvalt probleeme, loogilist mõtlemist ja iseseisvust töötamisel.est
dc.description.abstractEvery university graduate would like to work in the studied field. However the vision of skills required for employment are remarkably different between universities and employers. Therefore there is a need to study which kind of knowledge and skill are valued and how to appeal to the potential employers in land management and real estate. A successful candidate would have to be aware of skills knowledge, responsibility and level of independence required as a standard in each specialities. The aim of the bachelor thesis is to study what set of skills and knowledge are most valued by employers and employees. The outcome of this study will be a guide for undergraduates in terms of what skills and knowledge is required while applying for a vacancy. In order to analyse this topic, a questionnaire survey was sent to people working in the area of land management and real estate planning, as their personal opinion is a top priority. Based on the results obtained, the graduates will be able to focus on what knowledge and skills they received during their studies and at the time of applying for a job. A survey questionnaire was prepared and distributed for the purpose of this study with a total of 85 respondents. The conductor of this study chose the method of survey questionnaire as it is expected to be most efficient. In addition to support the study Estonian Professional Standards were analysed based on what kind of skills and knowledge are needed for a land manager and real estate planner to obtain a qualification. As a result regardless of the field most valued knowledge was regarding cadastral and land management and computer literacy. Skills considered most essential across specialities were logical thinking, problem solving and capability to work independently.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectgeomaatikaest
dc.subjecttööturu vajadusedest
dc.subjectteadmisedest
dc.subjectoskusedest
dc.titleMaakorralduse ning kinnisvara valdkonna töötajatele vajalike teadmiste ja oskuste uuringest
dc.title.alternativeStudy of necessary knowledge and skills for land management and real estate professionalseng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2018-06-05
dc.contributor.departmentGeomaatikaest


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.