Show simple item record

dc.contributor.advisorSahk, Kaarel
dc.contributor.authorAllvee, Indrek
dc.date.accessioned2018-05-24T10:17:21Z
dc.date.available2018-05-24T10:17:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4108
dc.descriptionEhitusinseneriõppe lõputöö Maaehituse õppekavalest
dc.description.abstractEhitise hooldust ja korrashoidu käsitlevate standardite esimesed kontseptsioonid Eestis töötati välja käesoleva sajandi esimestel aastatel, siiski tegutseb üldine enamus vara omanikest ja kasutajatest kinnisvara hooldamisel endiselt oma parema äranägemise järgi, toetudes isiklikele kogemustele. Ehitusinseneri lõputöö uurimisülesandeks oli analüüsida teoreetilistest ja praktilistest aspektidest ehitise hooldus- ja korrashoiu dokumentide tähtsust lähtudes ehitusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, ühendades need hea tava, ehitusjuhtimise teenust pakkuva Vilcon Ehitus OÜ empiiriliste kogemuste ning ehitise tellija ootustega. Töö eesmärgiks oli koostada ehitise kasutus- ja hooldusjuhendi vorm, mida on võimalik kohandada nii elu- kui ka mitteeluhoonetele ning mida saavad Vilcon Ehitus OÜ objektijuhid tulevikus oma töös kasutada. Vilcon Ehitus OÜ kogemustele tuginedes nõuavad ehitise tellijad ehitajalt tulevasele lõppkasutajale ruumipõhist hoone hooldusjuhendi koostamist nii elu- kui ka mitteeluhoonetele. Seni puudusid vaadeldavas ettevõttes ühised arusaamad ja terviksüsteem hooldusjuhendi koostamiseks, toimetati üksikute dokumentidega, mis olid oma vormilt väga erinevad ning ei andnud võimalust usaldusväärselt võrrelda haldus- ja hooldustegevusi ettevõtte erinevatel ehitusobjektidel. Ehitise kasutus- ja hooldusjuhend on osa ehitusdokumentidest, mis annab eelkõige üldistatud võimaluse hoone omanikule pädeva halduri valimise läbiviimiseks ning loob pinnase ehitise edukaks kasutamiseks. Konkreetselt ja selgelt sõnastatud alused ehitise kasutamiseks vähendavad hilisemaid ekspluatatsioonikulusid, mistõttu lükkuvad suuremahulised ja vältimatud renoveerimistööd kasutusea jooksul kaugemasse tulevikku ning pikeneb nii ehitise füüsiline, funktsionaalne, tehnoloogiline kui ka majanduslik eluiga.est
dc.description.abstractDespite the fact that the first concepts of a building’s maintenance standards in Estonia were developed in the first years of this century, the general majority of property owners and end-users are still operating in a real estate maintenance based on their personal performance and experiences. The task of the current Master Thesis of Civil Engineering research was to survey the theoretical and practical aspects of the significance of facility maintenance documentation in the context of construction legislation, associate them with good building practice, the empirical experiences of the construction firm Vilcon Ltd and the expectations of the building’s customers. The purpose of the survey was to compose an operational and maintenance manual form of a building which can be adapted for residential and nonresidential buildings and which can be used by the Vilcon Ltd employees in the future. Based on the experiences of the construction firm Vilcon Ltd, the customers of the building require a room-based maintenance manual from the builder both for the residential and non-residential buildings for the end-users. Until recently the firm does not have collective perceptions and a complete solution to compose an operational and maintenance manual. So far the maintenance manuals are based on different individual documents in different forms, which does not enable to reliably compare administrative and maintenance activities at different construction sites. The operational and maintenance manual of the facility is part of construction documents, which enables the building owner to choose a proper and competent facility manager, it also supports successful real estate maintenance. Due to the specific and understandable manuals for real estate, maintenance exploitation costs will decrease, massive and unavoidable renovations during the building lifetime will be postponed into a distant future and thus the physical, functional, technological and economical lifetime of the building will be longer.eng
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjecthooldusjuhendidest
dc.subjectkinnisvara korrashoidest
dc.subjectehitisedest
dc.titleEhitise hooldus- ja korrashoiu dokumentide tähtsus ehitusseadustiku mõistes (Vilcon Ehitus OÜ näitel) – ehitise tellija ootusedest
dc.title.alternativeThe Significance of Facility Maintenance Documentation in the Context of Construction Law (Based on the Experience of Construction Firm Vilcon Ltd) – Hopes of the Building’s Ownereng
dc.typeThesiseng
dc.date.defensed2018-06-06
dc.contributor.departmentMaaehitus ja veemajandusest


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.