Show simple item record

dc.contributor.advisorKriipsalu, Mait
dc.contributor.advisorKuusemets, Valdo
dc.contributor.authorSellik, Siim
dc.date.accessioned2018-05-22T12:11:33Z
dc.date.available2018-05-22T12:11:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4056
dc.descriptionMagistritöö Linna- ja tööstusmaastike korralduse õppekavalest
dc.description.abstractPrügilates tekkiv prügilagaas on kahjulik keskkonnale. Prügilatest, mis on ühed suuremad inimtekkelise metaani allikad, paisatakse tuhaneid tonne kasvuhoonegaase atmosfääri. Metaan on süsihappegaasist kahjulikum kasvuhoonegaas ning selle paiskamist atmosfääri tuleb vältida. Prügilaist lähtuvat metaani on võimalik lagundada mikrobioloogiliselt bioaktiivses kattekihis. Ida-Virumaal asuva Sillamäe prügila sulgemistööde käigus kasutati metaanilagunduskatte rajamiseks Eestis esimest korda bioloogiliselt-mehaaniliselt töödeldud jäätmeid. Käesoleva magistritöö raames uuriti Sillamäe prügilale rajatud bioaktiivse-kattekihi tõhusust metaani lagundamisel. Selleks mõõdeti gaasi koostist portatiivse gaasianalüsaatoriga GA 5000 kokku viiel korral, neist neljal korral prügila pinnalt ning neljal korral 50 cm sügavusel kattekihis. Suurima metaani sisaldusega punktidesse lisati mõõtepunkte juurde, et kindlaks määrata metaani lekkekoha ulatus. Ühel korral kaevati neljas kohas kattekiht lahti, et analüüsida prügila erinevatest kohtadest ja erinevatest sügavustest kogutud proovide omadusi ja koostist. Välitöid tehti ajavahemikus 28.06.2017–05.05.2018. Tulemustest selgus, et Sillamäe prügila metaanilagunduskate töötab, sest metaani lekkimist läbi kattekihi ei täheldatud: metaani leidus 49-st mõõtepunktis peamiselt kolmes piirkonnas ning ühel korral seitsmes punktis, kuid emisioonid olid väga väiksed. Metaani lekkekohad asuvad prügila ida- ja läänepoolsetel nõlvadel. Kattematerjali füüsikalis-keemiliste omaduste analüüsi põhjal saab järeldada, et Sillamäe prügila pinnas on metaani lagundavatele mikroorganismidele sobivaks elukeskkonnaks. Peamistes lekkekohtades tuleks läbi viia täiendavaid uuringuid, et välja selgitada metaani lekkimise põhjused.est
dc.description.abstractLandfill gas has negative effect to environment. Landfills which are among the largest anthropogenic source of methane emissions emit thousands of tons of greenhouse gases to atmosphere. Methane is stronger greenhouse gas than carbon dioxide. Therefore, the emission of methane to atmosphere should be prevented or at least reduced. Methane emissioon can be reduced with methane degradation layer. First time in Estonia the Mechanically biologically treated municipal waste was used to construct methane degradation cover layer in Sillamäe landfill, Ida-Virumaa. The aim of this master´s thesis was to investigate the efficiency of Sillamäe landfill`s methane degradation layer. Emissions of methane were measured totally five times – four times on the top of cover layer and four time at a depth of 50 cm with in the cover layer. Additional measuring points were added where any leakage of methane was detected. Cover layer was excavated in four places to investigate its properties and composition. The fieldwork in Sillamäe landfill was carried out from 28.06.2017 to 05.05.2018. The results showed that methane degradation layer works. Methane was detected only from three to seven measuring points out of 49 and emissions were very small. The main leakage of methane is on the east and west hillsides. Overall the analyzed parameters of Sillamäe landfill cover layer samples are a suitable environment for methanotrophic bacteria. Reasons for methane emission on top of landfill require further investigation.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectprügilagaasidest
dc.subjectmetaani emissioonest
dc.subjectmetaani lagundamineest
dc.subjectmetanotroofidest
dc.titleSillamäe prügila metaanilagunduskatte uuringest
dc.title.alternativeThe study of methane degradation layer in Sillamäe landfilleng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2018-06-01
dc.contributor.departmentKeskkonnakaitse ja maastikukorraldusest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.