Show simple item record

dc.contributor.advisorKliimask, Jaak
dc.contributor.authorOga, Mattias
dc.date.accessioned2018-05-21T12:23:22Z
dc.date.available2018-05-21T12:23:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4041
dc.descriptionMagistritöö Maastikukaitse ja -hooldus õppekavalest
dc.description.abstractKaasaja Eesti maa-kohtadest tuleb üldiselt probleemikeskseid kajastusi, probleemideks on näiteks ääremaastumine, külade tühjenemine, üldine rahvastiku vähenemine ning vananemine. Nende varjus on olemas ka positiivseid näited ettevõtlikest inimestest ja paremal järjel maakohtadest, need aga avalikkuse ees suuremat kajastust ei saa ning varasemad uurimused nende kohta puuduvad. Magistritöö eesmärgiks on uurida, millised võiksid olla Eestis hästitoimivad külad rahvastikunäitajate alusel ning selgitada nende põhjuseid. Selleks võeti aluseks liikumise Kodukant poolt valitavate „Aasta külade“ mitmesugused arengunäitajad, eelkõige rahvastiku olukord. Töös kasutati peamiselt Statistikaameti rahva ja eluruumide loenduse 2000–2011 andmeid, kuid ka ajakirjandusest ja välitöödel koondatud materjale. „Aasta küla“ laureaadid on pigem keskmise rahvastiku seisundiga asula, kus elab vähemalt 50 inimest ning mille elanikud on aktiivsed ja oma kodukohast hoolitsevad. Töö tulemusi vaadates saab väita, et rahvastiku olukord ei ole olnud niivõrd oluline kriteerium „Aasta külaks“ saamisel. Hindamiskomisjon lähtub suuresti sotsiaalse kapitali olemasolust külas. Rahvastikuanalüüsist tulenevalt võib üldistatult väita, et seosed hea rahvastiku olukorra ning konkursi „Aasta küla“ laureaatide vahel on pigem nõrgad. Konkursi „Aasta küla“ laureaatide hulgast ei saa otsida häid näited rahvastikukasvuga asulate ja maakohtade kohta, kuid oleksid headeks näideteks teistele maa-asulatele ja poliitikakujundajatele, näidates, et ka pigem kesistes rahvastikutingimustes on võimalik edukalt toimida.est
dc.description.abstractThe contemporary Estonian countryside reflects a number of issues. For example urbanization, villages emptying and a general decline and aging of the population. Unfortunately, a number of positive thinking and hard working people are hidden from the public, no research regarding the wealthy and successful examples of life in the countryside has been done before. The purpose of this master’s thesis is to give an overview of well functioning villages in Estonia based on population indicators. The research is built upon the Kodukant movement, specifically the developmental indicators regarding the „Village of the Year“ project. The necessary data for this research was gathered from Statistics Estonia, the population and housing census data from 2000–2011 was used. Additional information was gathered from mainstream media and material from earlier fieldwork conducted by the author was also used. The laureates for „Village of the Year“ are generally with an avarege population status with at least fifty active and caring people living in the area. The reults of the research indicate that the population status is not the most important factor in choosing the winner for the contest. The evaluation committee focuses rather on the social capital in the village. Based on the population analysis it is fair to claim that the correlation between population and becoming a laureate for the „Village of the Year“ is frail. The laureates are great examples for other rular areas and politicians that it is possible to thrive without a large number of people.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectasuladest
dc.subjectdemograafiline situatsioonest
dc.subjectmaaeluest
dc.subjectsotsiaalne kapitalest
dc.titleRahvastiku olukord sotsiaalselt aktiivsetes Eesti külades „Aasta külade“ laureaatide näitelest
dc.title.alternativeDemographic situation of socially active Estonian rural settlements. The case of „Villages of the year“eng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2018-05-31
dc.contributor.departmentKeskkonnakaitse ja maastikukorraldusest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.