Show simple item record

dc.contributor.advisorParol, Argaadi
dc.contributor.authorRohtsalu, Taavi
dc.date.accessioned2018-05-21T08:32:13Z
dc.date.available2018-05-21T08:32:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4034
dc.descriptionBakalaureusetöö Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamise õppekavalest
dc.description.abstractKäesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida ettevõtte rohumaade kasutamise efektiivsust piimatootmisel. Täiendav eesmärk on välja arvutada omahind aastatel 2014-2017. Töös kasutatakse majandusaasta aruandeid, raamatupidamise arvandmeid ning rohusilo proovide analüüside tulemusi. Ettevõtte piima kvaliteet on kõrgem Eesti keskmisest. Töö tulemused: Piimatoodang lehmakohta oli ettevõttes uuritaval perioodil üle Eesti keskmise, mis näitab, et ettevõte varustab loomi piisavalt kvaliteetse söödaga. Uuritaval perioodil oli piima rasvasisaldus aastate võrdluses 3,91-4,16% ning piima valgusisaldus 3,31-3,46%. Valgu ja rasvasisaldus on Eesti keskmisega võrreldes olnud suhteliselt sarnane. 2017 aastal on küll langenud aga kogutoodanguna on saadud rohkem. Rohusilo omahind jagunes 2015-2017 aastal 0,018-0,029 €/kg. Rohusilo omahind oli madalaim 2017. aastal 0,018 €/kg ning kõrgeim 2016. aastal 0,029 €/kgest
dc.description.abstractThe main goal of this thesis was to analyze Ltd Adavere Agro Milk’s efficient use of its greenlands for milk production. An additional goal was to calculate cost price from 2014 to 2017. Methods used are fiscal year reports, accounting data and results from the samples of the grassland silage. The quality of the milk was better than the average in Estonia. Milk production per dairy cow during the research period was above Estonian average which shows that the company provides the dairy cows with enough quality feed. During the research period the fat content in milk was 3,91-4,16% and protein 3,31-3,46%, respectively. Fat and protein content has remained on the same level as the Estonian average. During 2017 it showed a decline but overall production was slightly more. Grassland silage cost price during 2015 to 2017 was 0,018-0,029 €/kg, it was the lowest in 2017 with 0,018€/kg and highest in 2016 with 0,029€/kg.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectpiimatootmineest
dc.subjectpiimandusest
dc.subjectkvaliteetest
dc.subjectsiloest
dc.subjectrohusöödadest
dc.titleRohumaade kasutamise efektiivsus Adavere agro piima tootmiselest
dc.title.alternativeGrassland use efficency factor in the Ltd Adavere Agro Milkeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2018-06-05
dc.contributor.departmentTaimekasvatus ja taimebioloogiaest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.