Show simple item record

dc.contributor.advisorKriipsalu, Mait
dc.contributor.authorMurumaa, Kristel
dc.date.accessioned2018-05-21T07:27:38Z
dc.date.available2018-05-21T07:27:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4030
dc.descriptionMagistritöö Linna- ja tööstusmaastike korralduse õppekavalest
dc.description.abstractHinnanguliselt jääb kogu maailmas toodetud toidust kasutamata või raisatakse kolmandik. Magistritöö eesmärk on analüüsida hotellides toidujäätmete alast teadlikkust, suhtumist ja valmisolekut rakendada meetmeid toidujäätmete vähendamiseks. Uuringu käigus selgitati välja, kui palju jälgitakse toidujäätmete tekkimist, milliseid toidujäätmeid ja miks tekib ning millised on levinud ja potentsiaalsed meetmed toidujäätmete vähendamiseks uuritavates hotellides. Magistritöö uuringu põhifookus on Tallinna hotellidel, kuid tulemusi on võrreldud rahvusvahelise kursuse raames korraldatud uuringu tulemustega. Uurimistöös kasutati kvalitatiivset uurimisviisi ja poolstruktureeritud intervjuusid. Intervjueeritud Tallinna hotellides ei mõõdeta toidujäätmete hulka. Levinumad jäägid on klientide taldrikutele jäänud toit või vältimatud toidujäätmed toidu valmistamiselt (näiteks kanakondid). Kliendid jätavad toitu taldrikutele enamasti alles liialt suurte portsjonite või maitse-eelistuste tõttu. Kõik intervjueeritud hotellid rakendavad meetmeid, et toidujäätmete tekkimist vähendada. Seni levinud lahendused on seotud toidukoguste parema planeerimise, hotellipersonali toitlustamise ja sobiva tooraine uuesti kasutamisega. Juhtkond peaks võtma initsiatiivi ja andma suuniseid, et toidujäätmeid vähendada. Esmalt on oluline hotellides teadlikkuse tõstmine toidujäätmete hulgast ja kaasnevatest probleemidest. Lisaks tuleks kaaluda täiendavate lahenduste rakendamist, näiteks viia läbi jäätmete kaardistamine, pakkuda klientidele võimalust toitusid broneerida sisseregistreerimisel, teavitada kliente toidujäätmete vähendamise teemal ning võtta kasutusele väiksemad taldrikud ja klaasid.est
dc.description.abstractApproximately one third of all the food produced in the world is wasted annually. The aim of this thesis is to analyse awareness of food waste and attitude towards it in hotels, and their readiness to apply measures to reduce the food waste. It was examined how much do the hotels observe the generation of food waste, which kind of food waste dominates, why it is generated and what kind of measures are used to reduce food waste. The main focus of the master’s thesis is on Tallinn hotels, but results are compared to results of the research held during international training of students. Qualitative research and semistructured interviews were used in this master’s thesis. The amount of food waste is not measured in the interviewed Tallinn hotels. Most common food waste is leftovers on plate and unavoidable waste from the preparation of food (such as chicken bones). Customers mainly leave food because of too big portions or taste preferences. All of the hotels which were interviewed have implemented measures to reduce the generation of food waste. The measures used so far are related to optimizing the amount of food, catering hotel personnel and reusing food scraps. The management should take the initiative and give guidance to reduce food waste. At first it is important to raise the awareness in hotels about the food waste and related problems. Also additional measures should be considered. These could be waste mapping, booking food at checkin, notifying guestes about reducing food waste and using smaller plates and glasses.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectjäätmekäitlusest
dc.subjecthotellimajandusest
dc.subjectjäätmehierarhiaest
dc.titleUuring toidujäätmete tekkimise põhjuste ja vähendamise võimaluste kohta Tallinna hotellide näitelest
dc.title.alternativeResearch on the reasons of food waste and possibilities on reduction based on hotels in Tallinneng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2018-06-01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.