Show simple item record

dc.contributor.advisorTihhonov, Nikolai
dc.contributor.advisorPikk, Priit
dc.contributor.authorSimonov, Aleksandr
dc.date.accessioned2012-06-02T11:51:57Z
dc.date.available2012-06-02T11:51:57Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/401
dc.description.abstractKäesolevas töös on uuritud kolmekorruselise elamu energiakasutust ja vastavust energiatõhususe nõuetele. Kuigi varem majas teostatud renoveerimistööd parandasid energiatõhusust, on kütteenergiatarbimine piirdetarindite suure soojusläbivuse tõttu siiski ebasäästlik. Uuritud hoone energiatõhususe tugev külg on sooja vee ja kütte süsteemid. Nõrgemaks küljeks on piirdetarindid, mille soojusläbikande tegurid ei vasta EV standartnõuetele. Ventilatsioonisüsteem töötab halvasti. Kuigi enamus elanikest on sisekliimaga rahul, selgus ülevaatuse käigus, et mõnes ruumis tekib hallitus. Õhuvahetuse intensiivsus ei ole piisav. Sisekliima ja energiakasutuse parandamiseks pakkusin välja mõned meetmed, millest peamine on piirdetarindite soojustamine. Meetmete rakendamise mõju arvutuslik analüüs näitas, et isegi minimaalsed parandused vähendaksid maja aastast energiakulu 3,45% võrra. Piirdetarindite soojusläbivusnõuetega vastavusse viimise korral väheneb hoone energiatarbimine peaaegu kaks korda. Pakutavatest meetmetest võib lähtuda hoone soojustamisprojekti koostamisel, meetmete rahasäästuväärtuste arvutamisel ja lihttasuvusaja hindamisel.en_US
dc.description.abstractВ настоящей работе представлен отчет о состоянии и предложения по снижению энергопотребления трехэтажного жилого дома постройки 1957 г. Работа содержит отчет о состоянии вентиляционной и отопительной систем и системы водоснабжения, оценку потенциала снижения энергопотребления, а также необходимые расчеты. Данные, относящиеся к исследуемому объекту находятся в начале работы, анализ данных и расчеты, необходимые для выводов – в середине, выводы и предложения по улучшению энергопотребления – в конце работы. На основе проведенных расчетов предложено два пакета мер, направленных на улучшение эффективности энергопотребления здания: пакет минимальных затрат и пакет, в котором теплопроводимости ограничивающих конструкций приведены в соответствие со стандартами ЭР. В случае приминения пакетов, предполагаемое энергопотребление снизится на 3,5% и 45,3% соответственно. Сделанные в ходе аудита выводы предлагается использовать при проектировании утепления здания и расчете окупаемости реновации.
dc.subjectenergiaauditen_US
dc.subjectkorterelamuen_US
dc.subjectenergia säästmineen_US
dc.subjectenergiatõhususen_US
dc.subjectsoojustusen_US
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.title3-korruselise 18 korteriga elamu energiaauditen_US
dc.title.alternativeEnergy audit of 3 floored house with 18 flatsen_US
dc.title.alternativeЭнергетический аудит 3-этажного 18-квартирного дома
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2012-06-05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.