Show simple item record

dc.contributor.authorLillemets, Jüri
dc.contributor.authorMõtte, Mati
dc.date.accessioned2017-12-14T08:30:41Z
dc.date.available2017-12-14T08:30:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3766
dc.descriptionTäistekstest
dc.description.abstractTöö eesmärgiks on teostada maaettevõtete olukorra analüüs, mille raames kaardistatakse maapiirkonnas tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad ja äriühingud erinevate näitajate alusel ning nende areng erinevatel perioodidel tegevusalade ja sektorite lõikes, kasutades seejuures ka piirkondlikku jaotust. Tegemist on 2012. aastal Eesti Maaülikooli poolt läbiviidud uuringu Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ning toetusvajadus osalise jätku-uuringuga, mille raames täiendatakse vajalike näitajate aegrida ning analüüsitakse vastavaid andmeid Eesti Maaelu Arengukava 2014—2020 (MAK 2014—20) maapiirkonna määratluse alusel. Analüüsi tulemused on vajalikud selleks, et saada ülevaade maaettevõtluse olukorrast ja arengu kitsaskohtadest. Lisaks võimaldavad analüüsi tulemused hinnata eelpool nimetatud arengukava meetmete, ent ka eelneva eelarveperioodi 2007—2013 Eesti maaelu arengukava (MAK 2007—13) investeeringumeetmete mõju maapiirkonna ettevõtlusele. Uuringu vajalikkust põhjendab ka asjaolu, et puudub kompleksne andmete kogumik, kust oleks võimalik saada kiirelt lihtpäringu teel andmeid ja näitajaid iseloomustamaks ja analüüsimaks maapiirkonna ettevõtjaid. See raskendab maapiirkonna ettevõtluse olukorra efektiivset hindamist ja analüüsimist. Statistiliste andmete puudumine raskendab maapiirkonna ettevõtluse olukorra hindamist ja analüüsimist. Andmed ja vajalikud järeldused ning ettepanekud maapiirkonna ettevõtluse arengu kohta on aga olulised olemasolevate MAK 2014—2020 toetusskeemide koordineerimiseks ning täiendamiseks. Samuti on läbiviidud maapiirkonna ettevõtjate uuringud aegunud. Viimane samalaadne uuring valmis 2012. aastal ja see kajastas 2011. aasta andmeid. Järgnev aruanne on üles ehitatud selliselt, et esmalt kirjeldatakse uuringus kasutatavat metoodikat, seejärel antakse ülevaade maaettevõtete arvukusest ja majandustegevusest. Töö viimases osas tehakse uuringu tulemustest kokkuvõte ja esitatakse ettepanekud.est
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccesseng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectmaaettevõtlusest
dc.subjectmajandussektoridest
dc.subjectmajanduslik arengest
dc.subjectfüüsilised isikudest
dc.subjectettevõtjadest
dc.subjectuuringute aruandedest
dc.subjectEestiest
dc.subjectstatistilised andmedest
dc.titleMaaettevõtluse olukord ja areng erinevate tegevusalade ja sektorite lõikesest
dc.typeReporteng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut. Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakondest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.