Recent Submissions

 • Pilliroog ja selle kasutamise võimalused 

  Miljan, Jaan (koostaja); Kask, Ülo (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2013)
  Raamat on ilmunud Interreg IV A projekti Cofreen ja EMÜ maaehituse osakonna ning TTÜ soojustehnika instituudi koostöös 2013 aastal Tartus
 • Guidebook of reed business 

  Miljan, Jaan (koostaja) (Eesti Maaülikool maaehituse osakond, 2013)
  Expanding reed beds along the Northern Baltic Sea pose a challenge to both coastal residence and natural biodiversity. When overgrowing recreational areas along the coastal areas, reeds trouble surface water quality, boating ...
 • Metsa hindamine 

  Jänes, Jüri; Padari, Allar (2004)
  Brošüür on valminud Soome-Eesti koostööprojekti "Metsamaterjali mõõtmispraktika parandamine Eestis" raames.
 • Metsakahjustused ja nende ennetamine 

  Sibul, Ivar (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2006)
  Metsakaitse on tegevus, mis seondub metsa ökosüsteemi kui terviku või selle üksikkomponentide (puud, teised taimed, metsamuld, loomastik jms) ohtude ja kahjustuste vältimise ning tõrjega. Metsakaitse ülesanne on õppida ...
 • Lehtpuupuistute majandamine 

  Vares, Aivo (koostaja); Tullus, Arvo (koostaja); Sibul, Ivar (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2006)
  Kaasikute, maarjakase, haavikute, hübriidhaava, sanglepikute, hall-lepikute, tammikute, saarikute majandamine.
 • Abiks väiketootjale : komposti valmistamine 

  Maastik, Aleksander (toimetaja); Kriipsalu, Mait (koostaja); Luik, Anne (koostaja); Peetsmann, Elen (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2016)
  Mahepõllumajandus on tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel ja mille rõhuasetus on kohalikel taastuvatel ressurssidel. Taime- ja loomakasvatuses ja ka nende saaduste töötlemisel tekkivad kõrvalsaadused ...
 • Puidu mehaaniline töötlemine (õpperaamat) 

  Pikk, Jaak (koostaja); Eesti Maaülikool. Metsandus- ja maaehitusinstituut (2016)
  Eestis on puidutöötlemisettevõtted viimasel aastakümnel jõudsalt arenenud. Seda soodustasid suhteliselt odav toore, tööjõud ja energia. Väikese tähtsusega polnud ka meie puidutöötlemise pikaajalised rahvuslikud traditsioonid ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.